Historie Stavanger

Siste nr av informasjonsbladet for Region Stavanger

Televerket er blitt Telenor og aksjeselskap og med det ble det slutt på bedrifts- og informasjonsblad for Stavanger. Her er nr 1 i 1995 som var det siste ifølge Per Arild Meling. Takk til John Abrahamsen som tok vare på disse historiske skriftene.Les mer

1994 årgangen av Sydvesten

John Abrahamsen har tatt vare på informasjonsbladet Sydvesten for Region Stavanger og Egil Reimers har scannet dem. Interessant lesning om den største organisasjonsendringen i Norges teletjenester.Les mer

De første nummer av Sydvesten

Telefongen gikk ut med Stavanger Teledistrikt 1992 og inn kom Region Stavanger med Informasjonsbladet Sydvesten i 1993. Her finner du de 2 første numrene, tatt vare på av John Abrahamsen og scannet av Egil Reimers. Tittelen ble endret fra Bedriftsavis i nr 1 til Informasjonsblad i nr 2.Les mer

TELEFONGEN FRA SVUNNEN TID 1986

Jeg fortsetter å legge ut husorganet til Stavanger Teleområde. Nå har jeg kommet til årgangen 1986. Denne årgangen består av 4 nummer. Husk at de blir lagret under "Historie Stavanger" etter vert som jeg publiserer dem. God fornøyelse.Les mer