Historie Stavanger

TELEFONGEN FRA SVUNNEN TID 1986

Jeg fortsetter å legge ut husorganet til Stavanger Teleområde. Nå har jeg kommet til årgangen 1986. Denne årgangen består av 4 nummer. Husk at de blir lagret under "Historie Stavanger" etter vert som jeg publiserer dem. God fornøyelse.Les mer

Telefongen fra svunnen tid 1985

Jeg fortsetter å legge ut husorganet til Stavanger Teleområde. Nå har jeg kommet til årgangen 1985. Denne årgangen består av 6 nummer. Husk at de blir lagret under "Historie Stavanger" etter vert som jeg publiserer dem. God fornøyelse.Les mer

Telefongen fra svunnen tid 1984

Det har vert stopp i presentasjonen av husorganet «Telefongen» til Stavanger Teleområde etter årgang 9 som var for året 1983. Jeg fortsetter med å legge inn årgangen 10 som er fra 1984. De resterende årganger frem til 1992 som var siste årgang, vil bli lagt ut med jevne mellomrom fremover. God fornøyelse.Les mer

TELEFONGEN FRA EN SVUNNEN TID 1981

Her kommer 7 årgang av Telefongen som var husorgan for Stavanger Teleområde. De vedlagte utgaver er fra 1981. Jeg gjør oppmerksom på at nr.2 B er en graf som uteble i nr.2 A. Dette er side 20 av nr.2 A. God fornøyelse.Les mer