NYHETER

Blomstervanning

Blomstervanning

Blomstervanning bidrar til at vi kan avholde våre styre- og medlemsmøter på Linken Møtesenter.Les mer

Styret for 2021

Det ble gjenvalg på alle styremedlemmer, varamedlem og revisor som var på valg for 2021Les mer

Aktivitetsprogrammet høsten 2020

Høstens aktiviteter ble sendt ut til medlemmene 17. august. Før utsendingen var styret i TPT i kontakt med samtlige arrangementsstedene som opplyser at de følger retningslinjene fra FHI angående korona. De har utarbeidet smittevernstiltak i henhold til smittevernveileder for svømmeanlegg og serveringssteder samt bransjeveileder for kaffe/ restaurant (servering). Kom frisk – hold minst 1 meters avstand. Vask eller desinfiser hendene ofte og grundig. God hygiene. Det er opp til hver enkelt å vurdere om det er risikofritt til å gå på møtene.Les mer