Foreningens historie

Pensjonistforeningens historie 1971-2009

Pensjonistforeningens historie 1971-2009

Inger Qvam har skrevet ned historien til Telepensjonistenes forening i Trondheim fra stiftelsen i 1971 og fram til mars 2009. Beretningen er trykt i A5 format og deles ut gratis til foreningens medlemmer. du kan også lese beretningen her.Les mer