Kontingent for 2017

Kontingent for 2017

Kontingent for Telepensjonistene Hamar

Kontingenten for 2017 er som tidligere år Kr. 250,- .

 

Kontingenten sendes til konto 0540 08 10755.

Husk å skrive navn på betalingen.

 

Frist for innbetaling av kontingenten er 1. April 2017.

 

Hilsen

Styret v/ Gerd Astrid Stenberg