Krav til statsbudsjettet 2025

SAKO-organisasjonenes krav til statsbudsjettet 2025 er levert

Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene, hvor Telepensjonistens Landsforbund inngår som en av partene, sendte i dag (14.11.23) våre krav til statsbudsjettet til statsråd Tonje Brenna i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Klikk her for å lese brevet til statsråden.

For mer informasjon om SAKO-samarbeidet, klikk her.