Krav til statsbudsjettet

Våre krav til statsbudsjettet for 2020 er levert til myndighetene

Vi har tidligere sendt inn krav til myndighetene for statsbudsjettet for 2019.
Vi er bedt om å komme med våre krav til våre krav til statsbudsjettet 2020. Landsstyret har behandlet dette, og våre krav har nå blitt samordnet med de øvrige SAKO-organisasjonene.  SAKO er et samarbeidsforum for pensjonistforeningene for Jernbane, Post, Vegvesen, Politi, LO/seksjon stat og Fagforbundet.
Jeg har idag møtt Pensjonistforbundets ledelse og SAKO og vi har sammen listet opp felles krav for statsbudsjettet for 2020. De ble idag ble oversendt Arbeids-  og sosialdepartementet og vil inngå i underlag for Trygdebudsjettet for 2020.
Den 10. desember vil vi sammen møte Statsråd Anniken Hauglie med statssekretærer for å presentere kravene.
Som dere ser er vi stadig igang med krav for bedring av forholdene for oss pensjonister!
23.november 2018
Hilsen Tore Andli, forbundsleder

Kravene til statsbudsjettet kan lese her.