Trygdeoppgjøret 2021

Innlegget er oppdatert 20.5.21

Trygdeoppgjøret går over to dager. Den første dagen legger Pensjonistforbundet/SAKO og de andre organisasjonene frem kravene,  mens på dag to presenterer statsråden resultatet.

Telepensjonistenes Landsforbund har deltatt i utarbeidingen av kravene.

Selv om vi ikke fikk fullt gjennomslag for kravet, sier leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, seg fornøyd med at pensjonene får en reallønnsøkning etter flere år hvor pensjonene har tapt seg i verdi i forhold til prisstigningen.

Det ble imidlertid ikke gitt kompensasjon for det etterslepet som oppsto i fjor, hvor det viste seg at lønnsøkningen var sterkere enn det som ble lagt inn som grunnlag for trygdeoppgjøret. Pensjonistforbundet nektet derfor også i år å undertegne forhandlingsprotokollen og har levert en uenighetsprotokoll.

Neste skritt er at trygdeoppgjøret skal behandles i Stortinget. Jan Davidsen uttaler at han «regner med at når Stortinget har fått sluttbehandlet protokollen for dette oppgjøret, så vil vi få et enda litt bedre resultat».

Klikk her hvis du vil lese hva Pensjonistforbundet skriver på sine hjemmesider og pressekonferansen Jan Davidsen holdt etter å ha mottatt resultatet.

Her kan du se hva NRK har skrevet om saken.

Andre krav

I tillegg til kravet om økt pensjon i takt med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, er det stilt fire andre krav i årets trygdeoppgjør som kommer i tillegg til kravene om pensjonsregulering:

  1. Pensjonistforbundet, i samarbeid med KS og Rådet for et aldersvennlig Norge får et nasjonalt ansvar for opplæring av eldrerådene. Funksjonshemmedes paraplyorganisasjoner for et ansvar for opplæring av rådene for personer med funksjonsnedsettelse.
  2. Den kulturelle spaserstokken økes til 70 millioner kroner, med en halvpart til eldre på institusjon og en halvpart til eldre utenfor institusjon.
  3. Det bes om en støtte fra staten på kr 3 millioner pr år i et spleiselag med Pensjonistforbundet til Økonomitelefonen og Gjeldsassistanse. Hjelpetelefonen til eldre knyttet til økonomiske forhold som gjeld, arv, og økonomisk veiledning ble opprettet i 2017, mens Gjeldsassistanse er et foretak som driver gjeldsarbeid for å assistere personer slik at de kan få løst sine gjeldsproblemer og derved ta tilbake kontrollen over egen økonomi
  4. TryggEst er en metode for å avdekke vold i nære relasjoner. Metoden har vært utprøvd i endel pilotkommunene med godt resultat. Det bes om en årlig sum på rundt 20 millioner i fire til fem år, noe som vil bidra til at et større antall kommuner tilslutter seg modellen og kan bli selvgående TryggEst-kommuner.

For flere detaljer og mer informasjon om kravene, klikk her.
Klikk her for informasjon om SAKO-samarbeidet.