Kurs i eldreråd

Det er flere medlemmer i telepensjonistenes lokalforeninger som deltar eller arbeider aktivt mot sine respektive Eldreråd. Nå arrangeres kurs over hele landet.

Fagakademiet arrangerer i februar og mars kurs i eldrerådsarbeid over hele landet. Pensjonistforbundet anbefaler kursene for alle medlemmer, varamedlemmer og sekretærer i kommunale og fylkeskommunale eldreråd.

-Eldre har behov for kunnskapsrike, aktive og engasjerte eldreråd. Derfor anbefaler vi Fagakademiets kurs, sier Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet.   Du kan lese mer om kurset her.