Landsmøte 2015

Landsmøte 2015

Vår nye forbundsleder Arne Jenssen fra Trondheim

LANDSMØTE 2015 –kort oppsummering.

Landsmøte 2015 ble arrangert på Scandic Gardermoen hotell 27. – 28. mai.

Som representanter fra Trondheim møtte Marie, Gisela, Jan, Gerd og Kari.

017    044

Delegater fra Trondheim                                           Dirigentene Marie og Kjell

Marie ble valgt til møtedirigent sammen med Kjell Reisz fra Larvik og Marie gjorde en utmerket jobb som dirigent og hun fikk mye skryt!

Det var 61 stemmeberettigede på Landsmøtet.

Forbundsleder Anny Milward åpnet landsmøtet og oppsummerte landsstyrets arbeid de 2 siste årene.

Innleid foredragsholder var generalsekretær fra Pensjonistforbundet, Harald Olib Norman.

Han orientert om forskjellige saker, men mest om trygdeoppgjøret 2015. Oppgjøret for pensjonistene er enda ikke ferdigbehandlet. Pensjonistforbundet, som hadde vært med på drøftingene, hadde ikke underskrevet protokollen og oppgjøret skal opp i Stortinget til avstemming. Han “trøstet “ forsamlingen og sa at håpet om et rettferdig oppgjør kunne komme!

Anni orienterte om Organisasjonsutvalget og det ble en debatt etterpå, ikke så stor som forventet.

Trondheimsrepresentantene var alle på talerstolen, flere ganger, og gjorde seg kjent på Landsmøtet.

Trondheim tok opp mange saker/spørsmål .bl.a. følgende:

• Presisering av retningslinjer i forbindelse med diverse innrapporteringer.

• Forslag om å sette i gang et arbeid om et mer moderne medlemsregister ble godkjent og protokollert.

• Spørsmål om Telepensjonisten ville bli lagt ut på “Nett” til de som ønsket det, og om kostnader og interesse for dette ville bli utredet.

• Forslag om et “slankere” Landsstyre med 5 representanter i stedet for 9 ble nedstemt.

• Anmodning om at det nye Landsstyret vurderer, og kommer med forslag til et” slankere” Landsstyre på neste Landsmøte ble vedtatt og protokollert.

• Forslag om fastsettelse av dato for Landsmøtet 1 år i forveien ble vedtatt.

Ellers var det en del vedtektsendringer, for det meste kosmetiske og endring av diverse navn.

Valg av representanter til Landsstyret for perioden 2015 -2017 var siste post, og følgende ble valgt:

Arne Jensen, leder, Trondheim lokalforening

Roy Knag Jæger, nestleder, Bergen lokalforening

Mette Hummelvoll, sekretær, Fornebu lokalforening

Finn Egil Elster, kasserer, Fornebu lokalforening

Styremedlemmer:

Marie Aashagen, Trondheim lokalforening

Einar Nymoen, Fornebu lokalforening

Truls Langeggen, Fornebu lokalforening

Ingvar Kallevik, Kristiansand lokalforening

Tore Andli, Fornebu lokalfoening

Varamedlemmer:

Kirsti Leiros , Steinkjer lokalforening

Jacob R. Utvik, Haugesund lokalforening

Oddbjørn Nilssen, Tromsø lokalforening

Dessuten ble det valgt revisorer og valgkomite

Avslutningsvis ble det gamle Landsstyret takket for innsatsen og det nye styret ønsket velkommen.

På grunn av god ledelse og aktive representanter var det et greit og fint landsamøte.

Det vil komme protokoll fra Landsmøtet som vil bli lagt ut på nettet når den er underskrevet og det vil bli orientert på om Landsmøtet på høstens første medlemsmøtet i september.

Trondheim 29.05.2015

Kari Bugten