Landsmøtet 2017

Landsmøtet 2017 ble arrangert under myndig ledelse av Truls Langeggen og Kjell Reisz.

Møtelederne geleidet de 56 stemmeberettigede deltakerne gjennom bl.a. følgende saker:

  • Årsberetning og regnskap for årene 2015 og 2016. Disse ble godkjent med noen mindre kommentarer. Årsberetningene finner du her.
  • Det ble vedtatt at størrelsen på landsstyret reduseres fra 9 til 5 medlemmer.  Det betyr at det nye styret består av fem personer med tre varamedlemmer, og at arbeidsutvalget avvikles.
  • Etter forslag fra Trondheim lokalforening ble det vedtatt at ordningen med æresmedlemmer tas ut av vedtektene. Det er pr. i dag ingen æresmedlemmer som er oppnevnt på forbundsnivå. Det ble presisert at dette selvsagt ikke betyr at lokalforeningene ikke skal kunne ære de av medlemmene som fortjener det, men ordningen med livslangt æresmedlemskap tas ut av vedtektene. De som allerede er tildelt æresmedlemskap i sin lokalforening får beholde det så lenge de er medlemmer i foreningen, med de fordelene kriteriene tilsier.
  • Vedtakene over gjorde det nødvendig med flere endringer i TPLs vedtekter. Disse ble gjennomgått punkt for punkt. De reviderte vedtektene kan du lese her. Det ble også vedtatt en oppdatert mal for de lokale vedtektene. Disse kan du se her.
  • Handlingsprogrammet for TPL var neste sak. Landsstyret fikk velfortjent ros for et konkret handlingsprogram som gjør det mulig å følge opp lokalt. Du kan lese mer om handlingsprogrammet ved å klikke her.
  • Siste punkt på saklisten var valg. Hvem som sitter i det nye landsstyret, kan du se her. Som revisorer i neste periode ble Kåre Joansen, Kirsten Næss valgt, med Kitty Fossum som vararevisor (alle fra Fornebuforeningen). Den nye valgkomiteen består av Jan Riddervoll (Lillehanmmer), Eli Nilsen (Drammen) og Wenche Annestad (Tønsberg).
Nyvalgt leder, Tore Andli, takker av den tidligere lederen, Arne Jenssen
Nyvalgt leder, Tore Andli, takker av den tidligere lederen, Arne Jenssen

Påtroppende forbundsleder, Tore Andli, oppsummerer landsmøtet slik:

«På landsmøtet så jeg tydelig at det er mange engasjerte tidligere Telenormedarbeidere som er opptatt av mange temaer. Jeg opplevde landsmøtet som en god prosess, mange spørsmål, åpne og reelle diskusjoner, alle med stor respekt for hverandres ståsted i dialogene. Det var en fornøyd forsamling som tok farvel med hverandre.»

Mer informasjon om landsmøtet kan du lese i bladet Telepensjonisten som ligger i postkassen om ikke lenge.

Protokollen fra landsmøtet kan du lese her.