Landsmøtet 2019

Forbundsleder Tore Andli har skrevet noen refleksjoner etter landsmøtet 2019

 

(Klikk på bildet for å se alt)

Forbundet vårt har over to dager i mai måned, igjen gjennomført et landsmøtet.

Vi møttes på Gardermoen Airport Hotell, som i 2017, men i et hotell som nå hadde utvidet med flere rom og flotte møtelokaler. I tillegg var det etablert flotte lounger hvor vi trivdes i en sosial prat og med tilbud om kaffe og frukt. 60 tillitsvalgte fra hele landet var påmeldt, men et par måtte dessverre reise hjem av forskjellige grunner.

Et landsmøte er først og fremst en formell prosess. Men så er jo også landsmøtet forbundets høyeste organ, noe som er viktig å forholde seg til. I vedtektene er det lagt inn en rekke krav til landsstyret som allerede 1 år i forveien skal starte en del forberedelser.

Jeg opplevde stemningen som positiv og konstruktiv begge dager. Det er utrolig mye energi i en sal med engasjerte sjeler, så det er av og til en utfordring å gjennomføre de formelle sakene så raskt som mulig. Men det er jo også positivt! Og igjen hadde vi to tydelige møtedirigenter, Truls og Kjetil, som passet på at alt gikk som det skulle. ble ikke mye klubbing, men noen korrekser kom av og til.. Men dette var i en god stemning.

Protokollførere var også fullt på banen hele tiden.

Vi gjennomgikk og fikk godkjent både årsrapporter og regnskaper for de to årene som var passert. Det kom fram konstruktive kommentarer og spørsmål. Tydelig at alle hadde lest mye av dette tidligere, etter at vi hadde sendt det ut. I tillegg gjennomgikk vi Handlingsprogrammet for 2019 – 2021, fundamentet for det nye landsstyret og lokalforeningene. Det blir fortsatt mye arbeid å gjennomføre, som det har vært i de to årene som har gått. Både sentralt og lokalt er det flere nye rutiner å sette seg inn i,- ja denne digitaliseringen skal gjennomføres også hos oss, ikke bare i tidligere arbeidsgiver, Televerket/Telenor!

Men det kom fram en rekke konstruktive forslag og løsninger som var ønsket lokalt, det skal ikke bli roligere i årene som kommer..

Vi gjennomførte også valgene. Dette var lagt godt til rette av valgkomiteen og alt gikk som planlagt. Takk for innsatsen og engasjementet!

Dette var et første landsmøte hvor landsstyret kun bestod av 5 tillitsvalgte, noe som var en endring fra tidligere styre med 9 personer hvorav 3 var i et arbeidsutvalg. Jeg synes personlig at dette var en mye mer effektiv måte å jobbe på, men at det av og til ble behov for  å trekke inn andre, både varamedlem og tillitsvalgte i lokalforeninger. For oss i styret ga det en god ekstra effekt samtidig som de som bidro synes det var godt å bidra.

Og som tillitsvalgt og som gjenvalgt ser jeg fram til to nye år, med optimisme både for gjennomføring av oppgavene og samarbeidet i forbundet!

Hilsen Tore Andli, forbundsleder

Hvis du er interessert i hva som skjedde på landsmøtet, kan du lese protokollen her.
Landsmøtet vedtok bl.a. endringer i malen for lokalforeningens vedtekter. Den oppdaterte malen finner du her.