Landsmøtet 2021

Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund ble gjennomført som nettmøte i år

Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund ble gjennomført 2021. På grunn av koronapandemien var det ikke mulig å gjennomføre landsmøtet som fysisk møte, så møtet ble i år holdt som nettmøte. Tilsammen 53 delegater deltok på møtet.

Selv om møteformen var uvant for endel, ble møtet gjennomført uten store problemer.

Et av punktene på landsmøtet var valg av nytt Landsstyret. Følgende ble valgt:

Leder                  Tore Haugland                  Bergen/Hordaland lokalforening
Nestleder           Einar Nymoen                   Fornebu lokalforening
Sekretær            Åse Juul Hansen               Kristiansund lokalforening
Styremedlem    Anne Sørlie-Johansen      Fornebu lokalforening
Kasserer            Finn E. Elster                      Fornebu lokalforening
1.  Vara               Kari R. Aanerud                 Glåmdal lokalforening
2. Vara               Eivind Thoresen                 Lillehammer lokalforening
3. Vara               Tone Okkenhaug                Trondheim lokalforening

Av andre saker til behandling kan nevnes

  • Godkjenning av årsrapporter og regnskap for årene 2019 og 2020
  • Handlingsplanen for perioden 2021 – 2023
  • Rammebudsjett for 2021 og 2022

Adm. dir. for Telenor Norge, Petter-Børre Furberg, var innom landsmøtet og fortalte om mål og strategier for Telenor Norge. Han fokuserte bl.a. på et prosjekt hvor de har bedt om hjelp fra Telepensjonistene, nemlig utskifting av kobberkabler i hele Norge med fiber og mobile løsninger. Prosjektet har holdt på lenge, og har nå kommet nå halvveis. Furberg sa at Telenor vil at kundene skal få tilgang til ny og bedre teknologi, men samtidig sikre at ingen skal miste fasttelefonen før de har en ny løsning på plass.

Furberg poengterte at de kontaktet Telepensjonistene fordi de vet at svært mange av våre medlemmer har lang fartstid med å representere Telenor, og er kompetente og erfarne. Mange er gode til å snakke med voksne kunder som fortsatt har fasttelefon. Han uttrykte at Telenor var godt fornøyd med den hjelpen de fikk fra oss.

Protokollen fra landsmøtet vil bli gjort tilgjengelig nå nettsidene når den foreligger.