Les påskenummeret av Telepensjonisten

Telepensjoisten nr 1/2023 er nå klart. Gå til Telepensjonisten i menyen, eller klikk her for å lese bladet.

Bladet inneholder som vanlig variert stoff, både fra gammel tid og nåtid, bl.a.

  • hvilke krav som er stilt til Telenor Pensjonskasse om årets regulering av pensjonene
  • vårt innspill til høring om jernbanepassasjerers rettigheter og plikter
  • da storflommen i 1995 tok fiberen på Tretten og ny kabel ble ordnet med fiskestang
  • Telemuseets historie
  • årsmøter i lokalforeningene

og mye mer.