Leseglade telepensjonister har 20-årsjubileum!

Vi har møtt leseglade damer på Stormen bibliotek

Fra venstre: Anne Lothe, Liv Wegner, Wenche Arntzen, Ellen Berghulnes, Birgith Eilertsen og Gunvor Winther

 

Oppstarten

Gunvor Winther

I 1999,  på et Telenor-kontor i Bodø, ble ideen til lesesirkelen født.  To forholdsvis nyinnflyttede, begge glade i å  lese bøker, så dette som en mulighet til å bli bedre kjent med flere leseglade damer. Gunvor Winther var en av initiativtakerne. Ni damer var med da lesesirkelen ble startet i mai samme år,  og av dem er fem fremdeles med. Første boka i lesesirkelen var «Ute av verden» av Karl Ove Knausgård.

 

 

Boktreffene.
Lesegruppa møtes en gang i måneden  hjemme hos deltakerne,  ca 7-8 ganger i året. Etter å ha blitt pensjonister er det blitt vanskeligere å finne en dag som passer for alle. For 20 år siden mens alle enda var yrkesaktive var det enklere. Nå er hele gjengen aktive reiseglade pensjonister.
På hvert møte er ei ny bok tema. Hver enkelt kommer med sitt bokønske. Alle leser samme bok, og den som «eier» boka må også si noe om forfatteren. Det blir ofte mimring om gamle televerksdager, og det er lov, men boka skal diskuteres. Og alle må lese den, selv om den ikke alltid er like fengende!

Ordningen med fjernlån gjør at man heldigvis unngår å slåss om bøkene!

Godt samarbeid med biblioteket
Vi har verdens beste bibliotekordning! Stormen bibliotek gir oss mulighet for fjernlån fra andre bibliotek, slik at alle i lesesirkelen får lest samme bok før neste boktreff.
Alle har etter hvert mer enn nok bøker i bokhyllene, og da er det fint å kunne låne bøker, lydbøker og filmer på biblioteket. I tillegg kan man låne i Bodø og levere inn på andre bibliotek i landet, helt gratis! Medlemmene i lesesirkelen er  alle aktive  brukere av biblioteket. Stormen  ble forøvrig kåret til årets bibliotek i 2018!

Stort spenn i valg av bøker
Bokønskene er varierte. Det er klassikere, nye forfattere, norske og utenlandske. Som regel har ingen lest boka som blir foreslått. Boka kan ha fått omtale som gjør man blir nysgjerrig og får lyst til å finne ut om man er enig eller uenig. Ofte kan noen i gruppen like ei bok som andre absolutt ikke liker.

Sosialt 
Bøkene, samt felles bakgrunn i Televerket/Telenor er et godt utgangspunkt for sosialt fellesskap. Og så er alle medlemmer i Telepensjonistene Bodø/Salten.
Og nå skal 20-årsjubileet markeres med å gå ut å på restaurant med god mat og drikke – uten bøker!