Årsberetning 2015 – Lillestrøm

Her er årsberetningen for Telepensjonistene Lillestrøm

Årsberetning for Telepensjonistene Lillestrøm 2015.

Styret har bestått av:

Leder:   Ragnhild Dehli
Kasserer
Sekretær
Styremedlem:
  Marwell Myrvang (fungerer som kasserer)
Styremedlem:   Karl Heskestad (til august 2015)
– – – – – – –
Revisorer:   Mary Lunde
  Marton Lunde
– – – – – – –
Valgkomité:   Evelyn Tallås
  Oddrun Nergaard
  Liv Engh

Pr. 31.12.2015 hadde vi 36 betalende medlemmer.

I perioden har vi hatt 2 ordinære styremøter + telefonmøter etter at vi var bare to igjen.

Årsmøtet ble holdt på Trevar’n på Strømmen med medlemsmøte med servering etterpå. Vi diskuterte foreningens framtid, og fordi valgkomitéen ikke la fram noe forslag til nytt styre fikk vi heller ikke «påfyll» i styret. Det ble gjort vedtak om nytt årsmøte etter en måned. Det var på Folkets Hus i Lillestrøm, men det ga heller ikke noe resultat. I mellomtiden ble det klart at Folkets Hus ‘endelig’ skulle rives, så da hadde vi ikke noe fast møtested lenger. Styret for  huset hadde også da overtatt utleie selv og skrudd opp prisene så mye at vi kunne ikke ha vært der i alle tilfelle.

I august mistet vi dessverre Karl Heskestad. Etter den tid har styret bare fungert som postmottak og har tatt seg av og svart på de viktigste sakene. Vi har hele tiden hatt kontakt med Forbundet om utviklingen. Harald Kristiansen har hjulpet oss med prosjektet med ny plattform for hjemmesider for foreningene, og det skal han ha stor takk for.

I august hadde vi et møte/tur til Ålgård Gård i Lørenfallet med 10 deltakere. Der bestemte vi at vi skulle møtes igjen på kafé i Lillestrøm i oktober, og da møtte 8. Så i desember hadde vi en koselig julelunsj på Olavsgård Hotel med 10 deltakere.

I løpet av året har vi mistet 2 kolleger, Trond Ulseth og Karl Heskestad.

Styret, 31. januar 2016.