Litt historikk

For over 30 år siden - den 11.02.1976 - kom en del fremsynte telepensjonister sammen med hensikt å danne Televerkets Pensjonistforening, Kristiansand. Ildsjel og initiativtaker var Hugo Halling Guttormsen (bilde). Stiftelsesmøte ble holdt 23.02.1976 og Guttormsen ble foreningens første formann. Den lille spiren som ble sådd for over 30 år siden har i dag vokst til en aktiv og oppegående forening med ca 120 medlemmer. Litt mer om starten og glimt fra 30 års jubileumsfesten her.

Udrag fra de første møtene i Televerkets Pensjonistforening

Stiftelsesmøte ble holdt 11.02.1976. Tilstede var 26 pensjonister, samt telesjef Jareld m/frue og formenn i KTTL, TMLF og NTTF. Det ble enstemmig vedtatt å danne pensjonistforening.
Til konstituerende styre ble valgt:

Formann:         Hugo Halling Guttormsen
Styremedlem:   Gudny Jahnsen, Henriette Tønnessen, Nils Myhr og Olaf Friestad.

 

Konstituerende møte ble holdt 23.02.1976. Det konstituerende styret ble valgt til å fortsette, og i tillegg ble det valgt sekretær, varamenn, revisor og fest-/turkomite.

Kontingentspørsmålet ble diskutert og satt til en årskontingent på kr 20 for enkeltmedlemmer og kr. 30 for ektepar.

Det ble servert god kaffe og deilige kaker som damene hadde bakt og bragt med seg. Som betaling for kaffe ble det samlet inn kr. 2 pr. person. Kr. 47 ble tatt i forvaring av fungerende kasserer.

Tilstede 26 pensjonister.


1. Styremøte
ble holdt den 11.03.1976. Det ble bestemt å starte med loddsalg på møtene. Formannen hadde skaffet en del gevister, og pris pr. lodd ble satt til kr. 0,50.

Det ble en løselig diskusjon om fremtidige turer, leie av TV, hytter o.l. I pausen ble styret fotografert av Inge Augland.

10rsjubileumPå dette bilde ser du styret i 1986.
Pensjonistforeningen hadde da 10 års jubileumsfest den 19. mars.

Foreningens formann (midt på bildet) var Hugo Halling Guttormesen som også var foreningens første formann