Litt informasjon fra oss som sitter i styret i Molde Telepensjonistforening

Litt informasjon fra oss som sitter i styret i Molde Telepensjonistforening

Medlemsmøtet i mai avlyses. Hvis smittesituasjonen blir bedre, og det åpnes mer opp, vurderer vi å starte opp tidligere enn vanlig, og ta et medlemsmøte mandag 30. august på Krona på Romsdalsmuséet. Men ingen ting bestemt enda.

Vi, d.v.s. Knut, Edna, Magnhild, Audbjørg og Liv Karin, har i dag, mandag 26. april 2021, hatt styremøte på telefon. Fortsatt er det ikke åpnet for at flere enn 10 kan møtes innendørs. Medlemsmøtet i mai er derfor avlyst. Vi vil, hvis smittesituasjonen og smittevernreglene endres til det bedre, vurdere om vi skal starte opp tidligere enn vanlig og ta et medlemsmøte mandag 30. august på Krona på Romsdalsmuséet. Vi tar en bestemmelse om det når sommeren kommer og vi vet mer om pandemisituasjonen.

Nå skal vi få ei uke med fint, men kaldt vær. Alt blir litt bedre når sola skinner. Håper dere alle har, og fortsatt får, en fin dag.