Lofoten Telepensjonistforening

Referat fra medlemsmøte 20.11.2018

Lofoten Telepensjonistforening

Det ble avholdt medlemsmøte
Tirsdag 20. november 2018 kl. 12 på Lofoten Turistsenter, Alstad

Det var 29 medlemmer som møtte.

Før og under møtet ble det servert kaffe og kake.

Saksliste

1. Leder ønsket velkommen.
Til minne om Edvard Jakobsen og Reidun Hagvåg var det ett minutts stillhet.
Nytt medlem Anne Britt Sørhegge ble ønsket velkommen.

2. Referat.
Takkekort ble referert. Leder ga et sammendrag fra handlingsplanen 2019 for Telepensjonistenes Landsforbund. Kasserer refererte fra kurs i Bodø som hun og Bardo har vært med på. Kurset gjaldt opplæring i nytt datasystem vedr. medlemsregistret og en arkivdel. Systemet vil nok ikke ha den store nytten for ei lita forening, men det må brukes og vil medføre mye registrering før det blir rett. Kasserer refererte og om lagets økonomi, som for øyeblikket er ganske bra.

3. Innkomne saker.
Det var ingen innkomne saker

4. Loddsalg som vanlig.
3 flasker rødvin ble loddet ut, og vinnerne ble Sonja Johansen, Otto Benjaminsen og Jan Erik Møllebak.

5. Leder leste et stykke fra boka Lofotr 2018: Juleminner fra en svunnen tid på Himmelstein av Willy Lindgaard.

Så var det underholdning ved Landsem. Han ga oss ei hyggelig stund med sang, små historier og allsang.

Møtet var ferdig ca. kl. 14 og deretter var det servering som også på dette førjulsmøtet besto av buffet med god og rikelig mat.