Lofoten Telepensjonistforening – referat medlemsmøte

Lofoten Telepensjonistforening

Det ble avholdt medlemsmøte

Torsdag 16. november 2017 kl. 12:00 på Lofoten Turistsenter, Alstad

Det var 37 påmeldte, av disse møtte 34.

Før/ under møtet ble det servert kaffe og kake.

Saksliste

Sak 1.
Leder ønsket velkommen og leste dikt. Til minne om de som var gått bort i året som gikk var det ett minutts stillhet.

Sak 2.
Referat – innkomne saker. Leder leste opp takkekort som var innkommet i forbindelse med gaver gitt av foreningen siden sist vi møttes.

Videre refererte hun fra Landsmøtet om økonomi og om valget.

En medlemstur til Henningsvær har vært under planlegging, men er utsatt til våren.

Sak 3.
Kasserer Bjørg Reppe orienterte om foreningens økonomi. På grunn av minskende medlemsmasse har den vært dårlig. Lokalforeningene får imidlertid et ekstraordinært engangstilskudd på kr 5000,- i tillegg til ekstraordinært kr 200,- pr. medlem. Dermed er økonomien forbedret og vi får råd til både årsmøte og medlemsmøte i 2018.

Sak 4. Loddsalg.

Sak 5. Eventuelt.
Det ble opplyst om årsmøtet som er fastsatt til 30.01.18 og valgkomiteen ble påminnet om å begynne sitt arbeide.

Leder leste dikt av Kjell Tetlie. Diktet har tidligere stått på trykk i Lofotposten

Landsem underholdte med sang og små historier.

Møtet ble avsluttet kl 14. Deretter var det servering. I år var det buffet og det fungerte fint. Det var rikelig og god mat, og praten gikk rundt bordene.

******************