Lofoten Telepensjonistforening – Styre

Oversikt over tillitsvalgte etter årsmøtet 12.februar 2020

2020

Leder Kirsten Stokvik
Kasserer Bjørg Reppe
Sekretær Inger Kolloen
Styremedlem Guttorm Bardo
Styremedlem Inger jensen
Vara Kjell Tetlie
Vara Bjørg Volden

Revisor – Gerd Fjelde Larsen og Sonja Johansen.

Valgkomite – Gunlaug Petersen, Aud Laberg Olsen