Lofoten Telepensjonistforening – Styre

Her finne du oversikt over tillitsvalgte etter årsmøtet 27.februar 2019

2019

Leder Kirsten Stokvik
Kasserer Bjørg Reppe
Sekretær Inger Kolloen
Styremedlem Guttorm Bardo
Styremedlem Ranveig Rasmussen
Vara Kjell Tetlie
Vara Inger Jensen

Revisor – Gerd Fjelde Larsen og Sonja Johansen.
Vara Aud Laberg Olsen

Valgkomite – Gunlaug Petersen, Aud Laberg Olsen