Marsmøtet 2014

Representant for Enklere Liv presenterte et rikholdig utvalg av hjelpemidler i dagliglivet.

30 – 40 medlemmer kom til møtet og fikk presentert et rikholdig utvalg av hjelpemidler i dagliglivet fra (og for) Enklere Liv.
Alle slags «duppeditter» fra «nøkkel» for åpning av kork på melkekartong til massasjeapparat for føtter.
Det var også anledning å bestille varer for hjemsendelse, noe flere benyttet seg av.

Styret ga så en orientering om turen til Flor og Fjære i juni og tok i mot påmeldinger.

Egil Reimers orienterte om avvikling av Telemuseet i Stavanger.
Utstillingen er nå demontert i alt vesentlig. En del av utstillingen om radio i 1. etasje vil bli overtatt av og vist i Stavangermuseenes Maritimt museum og Jærmuseet har fått en del gjenstander som vil bli vist på Tungenes fyrmuseum og flymuseet.

Mye av gjenstandene fra Stavanger i 2. etasje er fraktet til Forus for utstilling i foajeen utenfor restauranten der og blir flyttet med dersom Telenor flytter fra Forus i 2015.

På Rogaland radio vil det også bli en liten utstilling av hjelpemidler fra den gang morse telegrafi var det mest brukte kommunikasjonsmiddelet.
Resten av gjenstandene i utstilling og magasin blir fraktet til Telemuseets sentrale magasin i en fjellhall i Fet ved Lillestrøm.

Som vanlig ble det servert suppe med brød, kaffe og kaker + solgt årer med påfølgende trekning.