Medlem i Telepensjonistenes forening Fornebu – hvorfor det?

Medlem i Telepensjonistenes forening Fornebu – hvorfor det?

Medlemskap i vår lokale pensjonistforening gir både hygge og muligheter. Her kan du treffe tidligere kollegaer, høre ulike foredrag, delta på turer eller bli med i spesielle interessegrupper som f.eks. data, vinsmaking, slektsforsking mm.

Å være medlem i vår lokale pensjonistforening gir både hygge og muligheter. Du kan delta i det sosiale fellesskapet ved å være med i et nettverk hvor du treffer tidligere kollegaer, hører ulike foredrag, deltar på turer eller blir med i spesielle interessegrupper som f.eks. data, vinsmaking, slektsforsking mm.
Alle medlemmer får tilsendt bladet Telepensjonisten 4 ganger i året. Der og i Nettavisen kan en lese om viktige nyheter fra Forbundet og artikler om andre forhold av interesse for telepensjonistene.
Lokalforeningen arrangerer minst seks medlemsmøter med foredrag og servering og også minst 6 mer uformelle kro-møter i løpet av et år. Alle møtene finner sted i nye lokaler i Møllergt.10 «Skråninga».

Les mere her