Medlemsmøte 09. 10. 2018

Medlemsmøtet ble avholdt i kantina i Telenorbygget i Skien

Telepensjonistenes forening Telemark

Medlemsmøte 9. oktober 2018

Medlemsmøtet ble avholdt i kantina i Telenorbygget Skien kl. 16.00. Hele 39 medlemmer møtte opp. Leder Lisbeth Kleiv ønsket alle velkommen. Hun introduserte deretter dagens kåsør Jon Kristian Sletteberg.

Sletteberg startet med vitsen om bonden som var på bytur – der han fikk opplyst at huset hans brant. ALT NÅ sa bonden. I korte trekk fortalte Sletteberg om sin oppvekst på et småbruk på Bjørntvedt. Det var en varm familie – der alle var velkomne. Som voksen dro han til Oslo og ble prest. Han og familien flyttet etter hvert tilbake til hjemgården. Sletteberg understreket sin nære tilknytning til Klyve og Klyve skole. Han var svært stolt av at hele 4 generasjoner i hans familie har gått på Klyve skole. Fra tiden i Oslo fortalte han blant annet om en episode med en «full, illeluktende, sjømann» han møtte ved Børsen. Sjømannen ba om penger til et glass øl – og det fikk han. Sjømannen viste fram en tatovering av et anker på armen og ba Sletteberg lese hva som var tatovert under ankeret. Der sto det «Johannes 3.16». Både sjømannen og Sletteberg, siterte bibelverset ordrett. Med andre ord – man skal ikke skue hunden på hårene.

Kåseriet fortsatte med gitarspill og sang, samt diverse historier. En frivol historie fra Dorian Reds tid i Arbeiderbladet ble også fortalt. Slettebergs fortellinger frambragte mye latter og «humring» blant møtedeltakerne. Etter ca. tre kvarters kåsering sa Sletteberg takk for seg. Lisbeth takket han for frammøtet og sa han hadde gitt oss mange tanker å ta med seg.

Ove Sunde overtok ordet og spurte om medlemmene var interessert i kommunikasjon via lukket Facebook gruppe. En slik gruppe kan inneholde møtereferat og møteinnkallinger. Det kan også legges ut informasjon om turer og bilder fra turer som har vært. Mulighetene er mange. Flere av medlemmene vil ha behov for opplæring – og det kan ordnes.

Arrangementskomiteen serverte nydelige snitter, kaffe og kringle – og alle så ut til å kose seg. Etter hvert ble det solgt lodd på fine gevinster.

Lisbeth orienterte om aktuelle saker fra Landsstyret. Vi oppfordres til å verve nye medlemmer, slik at foreningen består. De foreslår også at vi får et medlem inn i Eldrerådet. Gunnar Skau meldte seg som kandidat til Eldrerådet. Lisbeth melder fra til Eldrerådet at vi har kandidat til det nye styret som skal velges våren 2019.

Telepensjonistenes forening får nytt medlemsregister, StyreWeb. Det blir brukerkurs i Skien 1. november for flere lokasjoner. Ragnhild, Ove, Lisbeth og Torill deltar.

21 personer er påmeldt til Oslotur / Operatur 12. oktober.

Julemøtet blir 5. desember på Kikuthytta. Herøya Oldermannslaug skal underholde. Det blir satt opp Maxitaxi fra Porsgrunn og Skien

Så var det loddtrekning – og de som vant var kjempefornøyde.

Lisbeth takket for fremmøtet og avsluttet med et lite vers. Hun takket arrangementskomiteen for god jobb – og ønsket alle vel hjem