Medlemsmøte 10.04.2019

Medlemsmøte 10.04.2019

Medlemsmøtet ble avholdt i kantina i Telenorbygget i Skien

Telepensjonistenes forening Telemark

medlemsmøte 10. april 2019

Møtet ble avholdt i kantina i Telenorbygget Skien kl. 16.00. Hele 34 medlemmer møtte opp. Leder Lisbeth Kleiv ønsket alle hjertelig velkommen – og spesielt velkommen til nytt medlem av foreningen, Terje. Deretter overlot hun ordet til dagens underholdere, gruppen «Pråm og Sill».

Knut Ørvik i gruppen fortalte litt om gruppens tilblivelse og overlot til hver enkelt å presentere seg. Vi fikk vite noe av bakgrunnen til alle. Konklusjonen var at både Gustav, Yngve, Knut, Daniel og Per Kristian var veldig stolte av å være fra Langesund.

Så ble det en frisk halvtime med god underholdning. De startet med «Pråmmen min» med melodi fra Elvis Presleys «Teddy Bear» – og så gikk det slag i slag med shantyer av alle slag. De fikk virkelig fram «godfoten» hos oss tilhørere. Som avslutning på denne halvtimen leste Knut Ørvik sitt eget dikt om omorganisering – og her var det mange gjenkjennelige beskrivelser fra vår tid i arbeidslivet.

Lisbeth ga oss deretter informasjon om noe av det som skjer i foreningen: Gunnar Skau er påmeldt som kandidat til Eldrerådet for Telemark og Vestfold. Ragnhild og Lisbeth er påmeldt som deltakere til Telepensjonistenes Landsmøte 7. – 8. mai. De to har også vært i Oslo på regnskapskurs.

Hun oppfordret oss til å delta på «Aktiv Seniordag i Brekkeparken» 22. mai. Ove fikk ros for sitt engasjement i forbindelse med opprettelse av foreningens Facebook side «Telenor Seniorer i Telemark». Opplæring i bruk av Facebook blir gitt til de som ønsker det.

Så var det tid for å hedre et medlem som har vært en stor ressurs for foreningen i mange år. Elsie M Hansen har hatt tillitsverv i foreningens snart 28 års historie siden hun overtok som leder etter Olav Hantveit for ca. 20 år siden. Det har også vært andre ledere i perioden, men Elsie har hatt styreverv helt fram til Årsmøtet 2019. Hun har vært aktiv både sentralt og lokalt. Lisbeth overrakte henne blomster og takket for  alt hun har betydd for foreningen.

Turkomiteen, ved Gunn Inger, tok ordet og opplyste at 24 har meldt seg på foreningens tur til Hvaler og Strømstad 20. mai. Det er fortsatt mulig å melde seg på til turen.

Så ble det mer  shanty fra «Pråm og Sill». Den gruppen kan virkelig anbefales som underholdere. De fikk en hjertelig takk fra Lisbeth før det var tid for bespisning.

Arrangementskomiteen serverte nydelige snitter og wienerbrød, samt solgte lodd og delte ut gevinster til de heldige vinnerne.

Lisbeth takket alle for frammøtet og avsluttet med et lite dikt – der siste linje var «grip dagen» ( Carpe Diem)