Medlemsmøte 11 mars

Kåseri av Stein Arne Sæther og Dag Ågren

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 11.03.2020 kl 1200

Tilstede fra styret: Marie, Fridtjof, Leif Roger, Jan, Tone

Forfall: Brit, Kjell Erik

Tilstede 40 medlemmer.

Arrangementskomiteen solgte årer.

Marie ønsket velkommen til medlemsmøtet og introduserte Stein Arne Sæther og Dag Ågren som underholdt med innhold fra boka «På ville veier» – en reise gjennom Trøndelag.

Etter foredraget ble det servert kaffe med rundstykke og wienerbrød.

Marie informerte:

  • Tur til Flatanger er avlyst. 13 påmeldte førte til høyere pris på turen. Det er mulig det blir ny tur til høsten.
  • Lederkonferanse for telepensjonister er avlyst pga virusfare
  • Årsmøte PFO. Det vil bli ekstraordinært årsmøte senere pga at regnskapet ikke var revidert. Nytt styre er valgt. Ny leder er Greta Bergmann som har vært nestleder de sist to årene.
  • Neste medlemsmøte er 22 april. Foreløpig går møtet som planlagt, men corona-situasjonen vurderes fortløpende.
  • Kontingenten er sendt ut. Det er fortsatt mange som ikke har betalt.
  • Det er ikke kommet opplysninger som tyder på at Montenegroturen blir avlyst foreløpig. Marie kontakter Peer Gynt reiser for avklaring. Avbestillingsfristen nærmer seg.

Trekning ble foretatt og Marie takket for oppmøtet.

Møtet hevet kl 1415.

Tone Okkenhaug (sekretær)