Medlemsmøte 12.april 2023

Medlemsmøte 12.april 2023

Et spennende foredrag: «Kvitebjørn Varme, et lokalt industrieventyr».

Månedens medlemsmøte var også denne gang lagt til Skarven kulinariske Teater. 19 medlemmer møtte for å høre daglig leder Frank Rune Mathillas fra Kvitebjørn Varme foredrag om «et lokalt industrieventyr» som var dagens tema. Kvitebjørn Varme AS ble opprettet i 1989 som Troms Kraft Varme AS for å bygge og drifte fjernvarmesystemet i Tromsø med konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Daglig leder Frank Rune Mathillas, Kvitebjørn Varme

Du kan lese om Kvitebjørn Varme her: https://kvitebjornvarme.no/

Leder Yngve orienterte om det kommende landsmøtet i Telepensjonistene som avholdes 25. og 26. april på Gardemoen. Her deltar leder Yngve Johansen og kasserer Erik Holm fra TPT. Han orienterte om vårens dagstur til Havnnes som er noe utfordrende med kapasitet på Havnnes. Det kom opp andre alternativer som vil bli tatt opp på første styremøte 17. april.

Møtet avsluttet med servering av finnbiff, sorbett og kaffe.