Medlemsmøte 12 februar

Flott underholdning av Trønderkaillan

Tilstede fra styret: Marie, Fridtjof, Leif Roger, Jan, Tone, Brit, Kjell Erik

Tilstede 58  medlemmer. (47 betalende)

Arrangementskomiteen solgte årer.

Marie ønsket velkommen til medlemsmøtet og introduserte Trønderkaillan som underholdt med sang og historier fram til kl 1300

Etter musikk og sang ble det servert kaffe med rundstykke og wienerbrød.

Marie informerte:

  • Kontingent ble forhøyet til 300 kr etter forslag fra medlemmer på årsmøtet. Giro sendes ut 19.2 med 14 dagers betalingsfrist. Sendes på mail til medlemmer med mailadresse. Post til de uten mailadresse
  • Tur til Montenegro. Frist for påmelding 17.2. 19 påmeldte pr dags dato.
  • Aktivitetsdag 11.5 på handicapforeningens hytte Hauken ved Haukvatnet. Nærmeste buss-stopp er Dalgård
  • Årsmelding fra eldrerådet i Trondheim kommune er lagt ut på Trondheim kommunes hjemmesider. Den som ønsker «Spaserstokken» hjem i posten må melde fra til eldrerådet.
  • Årsmøte PFO. Jan, Leif Roger og Tone møter
  • Tirsdag 18.2. teater.
  • Styret minner om trim og bowling

Møtet hevet kl 1415.

Tone Okkenhaug (sekretær)