Medlemsmøte 14 oktober

Fridtjof arrangerte quiz

Tilstede fra styret: Marie, Jan, Fridtjof, Tone, Kjell Erik

Forfall: Leif Roger, Brit

Tilstede: 34 medlemmer

Arrangementskomiteen solgte årer for 2400.

Marie ønsket velkommen til medlemsmøtet.

Fridtjof overtok og ønsket velkommen og dro oss gjennom en allsidig quiz.

Etter quizen ble det servert kaffe med rundstykke og wienerbrød.

Marie informerte:

  • Årsmøtet 2021 er onsdag 10.februar
  • Det blir ikke medlemsmøte i januar
  • Julelunsj 2. desember på Royal Garden. Pris for medlemmer 400.
  • Dagsturen ble avlyst grunnet få deltakere. Andre turer er lagt på is foreløpig. Cruise på Rhinen er lagt ut i dag og vil bli utsendt når et par ting vedr. avbestilling er avklart. Utfluktspakken kommer i tillegg ellers er alt inkludert.
  • Neste medlemsmøte er 11. november. Husk at vi inntil videre vil ha påmelding til møtene.
  • Fridtjof orienterte om resultatet av quizzen.

Trekning ble foretatt og Marie takket for oppmøtet.

Møtet hevet kl 14:00.

Tone Okkenhaug
sekretær