Medlemsmøte 16/3-22

Medlemsmøte 16/3-22

BUL koret

Formannen ønsket 32 fremmøtte , deriblant 2 potensielle nye medlemmer, hjertelig velkommen. Tordis leste referat fra forrige møte.

Styret hadde møte den 8/3 og da ble det besluttet å avlyse høstens tur til Krakow. Dette selvfølgelig grunnet situasjonen i Ukraina.

I stedet orienterte Bente om å erstatte denne med en tur til Århus i Danmark, og dette hørtes ut til å bli en god erstatning.

Mer om dette kommer turkomiteen tilbake til på neste møte.

BUL koret overtok så med flott sang bl. a. fikk vi høre «Mitt land» av Rolf Løvland, en festlig versjon av «Pål sine høner» og

«Nordafør» av Halvdan Sivertsen. De fortsatte med sanger skrevet av Nils Ferlin, og avsluttet med Alf Prøysens «Mitt hjerte er ditt».

Det var kjempeflott å høre på.

Etterpå var det som vanlig kaffe og smørbrød , praten gikk livlig og åre salget gikk unna.

Før trekningen tok formannen igjen ordet og lurte på om det var interesse for en dagstur til Risøbank i Mandal litt lenger utpå våren.

Dette vil styret jobbe  videre med og presentere nærmere på neste medlemsmøte.

Så var det trekning og mange gikk fornøyde hjem med fine gevinster

Jan Erik takket for en hyggelig kveld og ønsket alle vel hjem