Medlemsmøte 17. januar 2019

Medlemsmøte 17. januar 2019

 

Etter at Arne Jan Knudsen hadde ønsket velkommen til gjester og deltakere sang de 44 frammøtte «Mot i brystet». Dette ga en god start på et interessant medlemsmøte.

Vårtur
Så overtok Jan Sveen fra Aller Travel. Han orienterte om tre spennende reisemål. Elvecruise på Donau, Nederland/Belgia og Albania. Ut fra tilbakemelding blant møtedeltakerne synes det som om det var mest interesse for Albania. Endelig avgjørelse på reisemål vil bli tatt på neste medlemsmøte, 14. februar.

Skåla på Skålbones
Etter en god lunch med karbonade, bløtkake og kaffe ble ordet gitt til dagens kåsør, Elisabeth Nilsen. Hun var invitert for å holde foredrag om «Skåla», men på grunn av datatrøbbel måte dette utgå. Elisabeth var ikke snauere enn at hun uten manuskript holdt et nydelig innlegg om arkeologiske funn i Salten. Blant annet kjente gravplasser på Knaplundsøya og Straumøya, og om gjenstander som var funnet der. Hun fortalte også om Raud den Rame og Ormen Lange.
Elisabeth lovet å komme tilbake på et senere møte for å fortelle om Skåla.
Gerd takket for besøket og for et godt foredrag som ble tatt på sparket.

Som ellers på lokalavdelingens møter ble det også denne gang gjennomført loddsalg og trekning med mange heldige vinnere.

Arne Jan avsluttet og takket for oppmøte.

Fullstendig møtereferat kan du lese her..