Medlemsmøte 17. september 2020

Røde Kors er glad i oss pensjonister!

Medlemsmøte 17. september 2020
36 medlemmer møtte opp på Tusenhjemmet og ble ønsket velkommen av foreningens leder Thomas Petter Myhre.

– Thomas informerte om eldrerådets arbeid og saker de følger opp.
Den internasjonale eldredagen 1/10-20 markeres på Tusenhjemmet i sal Lofoten.

– Info fra styret i TP Bodø/Salten.
Økonomien er bra og det skyldes til dels liten aktivitet/reise på grunn av korona, samt ekstra tilskudd fra sentralt hold.
– Det planlegges et ekstra medlemsmøte fredag 20.11.20.

Bodø Radio og Kringkastingsmuseum på Løp.
Dugnadsgjengen er ferdig med rydding/oppussing og ønsker å vise museet frem til interesserte medlemmer. Det kan gjøres avtale for omvisning for grupper på 4-6 om gangen. Datoer for besøk/omvisning vil bli informert om i løpet av høsten.

 

 

Nora Hagen ba om ordet og takket for oppmerksomheten i forbindelse med sin 90-års dag 10. april.
Forsamlingen responderte umiddelbart med  «hurra for deg»!

 

 

Røde Kors

Dagens foredragsholder Vera Isachsen, frivillighetskoordinator fra Røde Kors i Bodø, informerte bl.a. om besøksordningen og etterlyste flere menn som besøksvenner. De fleste er i dag kvinner. Røde Kors i Bodø har ca. 1400 medlemmer og omtrent 500 frivillige, mange pensjonister. Hun snakket om Røde Kors generelt og frivillighetsarbeidet spesielt. Røde Kors oppsto i år 1859 og er en internasjonal upolitisk organisasjon som arbeider etter følgende prinsipper: Humanitet, Upartiskhet, Nøytralitet, Uavhengighet, Frivillighet, Enhet, Universalitet. Hun snakket bl.a.om eldre og ensomhet og hvilke aktiviteter som foregår i Bodø Røde Kors. Møtedeltakerne fikk komme med spørsmål og kommentarer.
Isachsen avsluttet med noen ord om Røde Kors sitt forhold til pensjonister. Mange eldre får hjelp og støtte, og mange «friske» pensjonister gjør uvurderlig innsats som frivillig i organisasjonen.

Hvordan bli frivillig? Ring, kom innom eller send e-post.
Hjemmeside: www.rodekors.no/bli-frivillig.