Medlemsmøte 18.5.2022

Medlemsmøte 18. mai

18. mai hadde vi vårt månedlige medlemsmøte og denne gang med foredragsholder Roland Mauseth, som pratet om det nye Campus Kristiansund, som skal stå ferdig i 2024.

Referat fra medlemsmøte 180522 i Sanitetsforeningens lokaler

 Kirsten åpnet møtet og ønsket velkommen til Roland Mauseth fra fylkeskommunen som  var kommet for å fortelle oss om Campus Kristiansund. Han er leder for dette prosjektet.

Campus Kristiansund er et prosjekt for å etablere et sted for høyere utdanning, forskning og innovasjon i Kristiansund sentrum. Det vil inneholde høyskoletilbud, fagskole, kompetanseklinikk for den offentlige tannhelsetjenesten, vekstmiljø for næringslivet og forskningsmiljø. Planlagt ferdig høsten 2024.

Høyskolesentret  vil tilby studieplasser fram til bachelor-grad i følgende studieretninger:

Bærekraftig logistikk, marin logistikk, petroleumslogistikk, barnehagelærer, sykepleier, vernepleier, jus og økonomi, velferdsteknologi og helsesykepleier.

I det hele en stor og viktig satsning som vil skape liv og aktivitet i Kristiansund sentrum.

 

Åse refererte fra Landsforeningens lederkonferanse på Gardermoen der hun og Kirsten hadde deltatt. Mange viktige saker som vil føre for langt her. Regner med at referater vil bli tilgjengelig i  kommende utgaver av «Telepensjonist»-bladet.

Åse hadde også deltatt i 50-års jubileet til Bergen Telepensjonistforening.

Det ble utdelt gaver til 80-årsjubilantene Inger Dyrnes og Jan Dalager.

Kirsten orienterte de frammøtte om hva som var blitt bestemt angående turen til Todalshytta og Svinvik arboret.

Avreise 150622 kl 10.00, Egenandel kr 500,-. Påmeldingsfrist 010622. SMS-påminning blir sendt.

Ikke innmeldte telefolk blir invitert til å delta på turen etter «først til mølla»-prinsippet.

Så ble det kaffe, kaker og utlodning som vanlig.

 

Kristiansund 180622

Steinar/sekr.