MEDLEMSMØTE 19/4 2023

MEDLEMSMØTE 19/4 2023

ODDERNES KIRKESTED

35 medlemmer samlet seg i kirkestua denne vakre aprilkvelden for å høre Terje Sødal, historiker fra UIA, kåsere om

Oddernes Kirkested for 200 år siden. Terje var hos oss sist i 2011. Den gang var heksebrenning på Galgebergtangen temaet,

så vi hadde store forventninger til kveldens foredrag.

Etter en del tekniske problemer var alt klart og han begynte med stedet Oddernes som har navnet fra ordet nes.

Dette ligger mellom to store elver, Topdalselva og Otra. Her var det storgårder i tidligere tider.

Vi ble tatt med til keltertidslandsby på Bjørndalssletta, jernalderlandsby ved Oddernes kirke, Polterhagen ved

Gimlemoen som aldri er utgravd, og utgravninger ved Solbygg og Oddernes kirke år 1030, som er flyttet inn i

kirkens våpenhus for ikke å ødelegges.

Odderenes kirke er veldig gammel, deler av den ble bygd i år 1100. Christian 4de besluttet at det i 1635 skulle bygges

kongsgård på Oddernes. Alle gårdene skulle eksproprieres og folk ble tvangsflyttet. Kongsgården ble bygget og derav

navnet vi har i dag.

Timen gikk veldig fort og vi kunne sittet og hørt på mye lenger.

Men nå var det tid for kaffe og smørbrød og andre innslag. Informasjon om om tur til Vigeland hovedgård 31. mai og høstturen

til Edinbourgh 10-13/9-2023. Sistnevnte har påmeldingsfrist 10de mai.

Etter åre salg og utlodning leste Bente et dagens ord og ønsket oss vel hjem.

Takk til Tordis for fint referat.