Medlemsmøte 19. april

Medlemsmøte 19. april

Medlemsmøte i Saniteten

Referat fra medlemsmøte i Kristiansund Telepensjonistforening 19.04.23.

 

Oppmøte: 22 medlemmer

Kirsten ønsket velkommen til møtet og startet med å orientere om innkommet tilbud på sommertur. Denne vil koste mellom 1500 og 1700 kr, avhengig av hvor mange deltakere det evt. blir. Den økonomiske situasjonen gjør at bare en svært liten del av dette kan sponses av foreningen. Det vil komme et innlegg på FB-siden der man kan si seg interessert/ikke interessert. Dersom interessen er stor nok vil vi prøve  få til dette i uke 21. I tilfelle vil planlagt møte 24.05.23 gå ut.

Hun introduserte så Åse som hadde sagt seg villig til å snakke litt om sikkerhet i forbindelse med bruk av internett og mobil.

Hun hadde svært mange nyttige tips å komme med for å slippe å bli lurt av svindlere som det finnes et vell av på disse mediene.

Så ble det som vanlig servering av kaffe, snitter og kaker samt utlodning og trekning. For ikke å snakke om sosialt samvær fram til møtet ble avsluttet.

 

Averøy 19.04.23 Steinar/sekr.