Medlemsmøte 19. september 2019

Får Salten en ny verdensmester? IRIS har satt seg høye mål og ønsker oss med på laget!

59 medlemmer møtte opp til Telepensjonistene Bodø/Salten.

I Arne Jans Knudsens fravær var Gerd B. Kristensen møteleder. Hun ønsket de 59 frammøtte velkommen. Spesielt velkommen var  Edel Johanessen og  Laila og Sture Jensen  til sitt første medlemsmøte. Hun presenterte også Jon Erik Utheim som nytt medlem i foreningen.

”La oss leve for hverandre”  akkompagnert av Thomas Mathisen ga en god start på møtet.

IRIS-SALTEN
Gerd ønsket dagens foredragsholder Arnt Pedersen fra IRIS velkommen.  Pedersen fortalte at IRIS har som mål å bli verdensmester i kildesortering, og at de ønsker oss alle med på vinnerlaget.
EU har som mål å komme opp 65 prosent gjenvinning av avfallet i løpet av 2035. IRIS regner med å nå det målet allerede i 2020. Foredragsholderen ga en god orientering om de forskjellige selskapene innen IRIS og hva de drev med. Blant annet håndtering av avfall fra fiskeindustrien, rensing av vann fra Vikan, vannanalyse og fiskehelse.
At IRIS  har mottatt totalt 360 tonn avfall fra rydding av strandsonen understreker innbyggernes deltakelse. 60 tonn hittil i år.
Gerd takket Arnt Pedersen med et gavekort fra foreningen.

Helgelandsturen.
Tilbakemelding etter årets lokale tur til Herøy, Dønna og Sandnessjøen har vært svært positive.
Gerd og Håkon orienterte og viste bilder fra den vellykkede turen.

Odd`s hjørne.
Odd skulle vise film fra Albaniaturen, men på grunn av manglende lyd (teknisk problem) ble det bestemt at den skulle vises på neste medlemsmøte.

Oppsummering
Ellers rapporteres det om meget god servering fra Tusenhjemmet, kulturinnslag fra foreningens trubadur Harald Kvig og om  godt loddsalg, noe som bidrar til økonomien i foreningen.

Her kan du hente mer informasjon om:
IRIS og Helgelandsturen.

Klikk her for møtereferat.

Bilder (klikk for større bilder)