Medlemsmøte 20/10-2021

MEDISIN OG HELSE

Over 40 medlemmer møtte fram også denne gang.

Jan Erik ønsket de mange fremmøtte velkommen og ga umiddelbart ordet til Liv Homme fra Vitus Apotek

Hun loste oss dyktig gjennom noen av  apotekets mange tjenester.

Hun startet med influensavaksine, (som ikke krever resept). Her tilbys både drop in og timebestilling. Pris kr 399. Oktober – November er anbefalt tidspunkt, smittetoppen regnes fra Desember til Februar.

Vaksine mot lungebetennelse bør man ta hvert 10de år.

Så tok hun for seg inhalasjonsveiledning, info om bruk og rengjøring og om oppbevaring.

Medisinstart: hjelp og info om  nye medisiner.

Multidose: Ferdig dosert medisin på rull. Praktisk både hjemme og på reise. Brukes mye i hjemmesykepleien, i fengsler osv.

Tydelig at dette var et interessant emne , for det kom mange spørsmål fra salen.

Så tok Gisle Winsents over og tok for seg bruk av kompresjonsstrømper. Ikke bare nyttige på reiser, men også ved mye ståing, ved bilkjøring, rastløse ben, kramper o.l.

Strømpene inndeles i klasser og kl 1 er for forebygging. Målene tas av ankelvidde.

Også her ble det mye spørsmål.

Etterpå var det livlig prat, med kaffe og snitter som anlig

Etterpå var det vanlige foreningssaker og Jan Erik leste opp takkekort fra jubilanter. Bente orienterte litt om forslag til høsttur. Bergh Hanssen er satt på saken, og  mer info  får vi på neste møte. Tordis fortalte om julemøtet, som blir på Klubben den 8de desember kl 18. Menyen er foreløpig litt hemmelig og styret jobber med underholdningen. Påmeldingsliste ble lagt ut og interessen var overveldende.

Denne gang startet vi opp med åresalg, og mange gikk fornøyde hjem med fine gevinster.

Formannen takket av, og ønsket alle vel hjem