Medlemsmøte 20/11-19

Medlemsmøte 20/11-19

Kåsør Nils Aurebekk

Hele 40 medlemmer møtte opp til årets siste ordinære medlemsmøte.

Tema denne dagen var motstandsarbeide under 2den verdenskrig og Høie fabrikkers betydning i dette.

Nils Aurebekk fra Torridal viste fram en Stengun maskinpistol  1941modell som ledet til dagens tema.

Den var gjemt unna av Jens Loland og ble overlevert Torridal historielag.

Aurebekk fortalte historien om Høie fabrikker og om hvordan, og hvorfor den fikk så stor betydning i motstandsbevelsen på Sørlandet. Major Laudal fra milorg fikk kontakt med Rolf Ellingsen og  samarbeidet startet. Fabrikken hadde velvillige sjefer, og personer med kompetanse og engasjement.

Strategisk beliggenhet ved riksvei 9 og Sørlandsbanen var til stor hjelp for illegale reisende. En fyrkjele ble et perfekt skjulested for ettersøkte, og der kunne de oppholde seg i flere dager. Han nevnte flere episoder, om Major Laudals arrestasjon, Ellingsens dramatisk flukt til Sverige og om hvordan utstyret deres ble dumpet i Rebbåstjern.

Det var en spennende historie og et lydhørt publikum fulgte godt med.

Det var som vanlig kaffe , deilige smørbrød og kringle.

Kallevik orienterte om julemøtet på Klubben den 11te desember, og turkomiteen ved Kirsti la fram forslag til neste års utenlandstur. Praha eller Riga var forslagene denne gang.

Vanlige foreningssaker, med litt info om økonomi. Tilslutt åresalg og trekning av fine gevinster.

Møtet slutt ca 2015