Medlemsmøte 20/2-2019

Trafikk

Formannen ønsket velkommen og hele 42 medlemmer var møtt fram.
Foredragsholder denne gang var Reidar Daland fra trafikkopplæringen.
Han har gjestet oss tidligere og mange gledet seg til gjenhør.
han snakket engasjert og humørfylt om trafikk og kjøremønstre. Terpet på de tre grunnprinsippene: Tegn, fart og plassering, og viste filminnslag og bilder av lokale rundkjøringer, vanskelige kryss og kjøremønster på hovedveier. Det var mange spørsmål fra salen og flere fikk nok noen aha-opplevelser.
Han kom også inn på tekniske finesser på nye biler og litt om fremtidens scenarioer på det punktet.
Veldig interressant.
Etterpå var det som vanlig kaffe, deilige snitter og kringle, og masse prat og diskusjoner.
Det ble vanlige foreningssaker, åresalg og mange gikk hjem med fine gevinster.
Neste møte er 20/3 og da er temaet brannforebygging.