Medlemsmøte 20 april

Musikalsk underholdning v/ Edvardsen & sønn

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Harald

Forfall: Else

Tilstede 38 betalende medlemmer.

Åpning.

Marie åpnet møte, ønsket alle velkommen og refererte saklista.

Ordet ble deretter gitt til dagens underholdere

Musikalsk underholdning v/Edvardsen & sønn.

Far og sønn presenterte seg på en morsom måte som falt i god smak til forsamlingen.

De hadde et allsidig program med både sang, musikk og morsomme historier innimellom. Noen av historiene relatert til Telenor.

“Pappan” spilte gitar, sang og fortalte historiene, mens sønnen trakterte slagverket/trommene, men med gitarspill og sang innimellom.

En fin og morsom underholdning som de fikk stor applaus for.

Kaffe m/åresalg.
Arrangementskomiteen serverte kaffe, snitter og kaker og solgte lodder.

Aktuell informasjon.
Marie informerte.

Program for høstens medlemsmøter er klart. Det er et allsidig program med musikalsk underholdning, quiz og kåseri. Alle vil få programmet tilsendt i løpet av april.

Høstens 3-dagerstur blir i år til Savalen 12.- 14. september. Savalen Fjellhotell & Spa reklamerer med god mat, rom av høy standard, romslige og store fellesarealer og et av Nordens beste Spa og velværeanlegg! Det finnes fine merkede turstier der og så er det musikk og dans hver kveld! Invitasjon med påmeldingsfrist blir sendt ut i løpet av april.

Til Englandsturen er det 32 påmeldte og alt er i boks når det gjelder turen. Vi venter på oversikt over aktuelle mucikaler fra Orklareiser. Brit har purret, senest 19.april. Påmeldte vil bli kontaktet.

Turen til Veiholmen 27. april har fått god tilslutning. Der er det 59 påmeldte.

Program for aktivitetsdagen 10. mai er klart. Det blir tur fra Skansen langs sjøsiden til jernbanen og opp i byen med avslutning på Hornemansgården. Det blir sendt ut invitasjon. Det er ingen påmelding, det er bare å møt eopp.

Fra Telenor/Tyholt har styret fått tildelt 16 billetter til fotballkampen mellom Rosenborg og Tromsø på Lerkendal 28. august. Det vil bli sendt ut skriftlig invitasjon med oppfordring til å melde seg på og med frist for påmelding. Styret foretar trekning blant de påmeldte på styremøtet i juni. Heldige vinnere vil deretter bli kontaktet.

Fra Landsstyret:

Landsstyre har innkalt til lederkonferanse 26.-27. mai. Forbundet feirer at de blir 40 år samtidig.

Medlemsverving er et viktig tema også for landsstyret. Steinkjerforeningen er i ferd med å bli nedlagt, Levangerforeningen er nedlagt og flere foreninger har etter hvert få medlemmer, eller ingen vil ta på seg tillitsverv, så de har signalisert nedleggelse. Hvis telepensjonistene skal bestå som forening i framtida, så dette er et særdeles viktig tema.

Det jobbes med felles medlemsregister for hele landet.

Det er ønskelig med innspill om aktuelle saker til nettsiden. Hvis noen har saker de kan tenke seg å skrive om, kan de kontakte Gunnhild, redaktør for Telepensjonisten.

Trekking
Avslutningsvis ble det foretatt loddtrekking. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere.

Loddsalget innbragte kr 3250,- .Styret takker alle som kjøpte lodder.

Vel hjem
Marie takket for oppmøte og ønsket alle vel hjem. Hun ønsket velkommen til medlemsmøtet i mai, som blir første halvårs siste medlemsmøte.

Møte hevet kl 1345

Trondheim, 21. april 2016

Kari Bugten