Medlemsmøte 20. april

Telepensjonistene Gjøvik hadde medlemsmøte 20. april 2015. Hele 20 medlemmer møtte fram i det flotte vårværet.

Medlemsmøtet ble gjennomført i vante former med quis, utlodning og hyggelig samvær med pensjonistvenner.

Anni informerer

Anni innledet med informasjon omkring lønnsoppgjøret som startet idag og forholdene omkring trygdeoppgjøret. I tillegg orienterte hun om planene og alternativene for en høsttur. Etter en kort diskusjon ble det avklart at det var størst interesse for å ha en tur til Gausdalsfjellet med stopp bl.a på kulturstedet Ro. Styret arbeider videre med planene for dette og nærmere informasjon om turen kommer senere.

Det ble også informert om planene for en felles sommeravslutning med Telepensjonistene Hamar og Lillehammer på Domkirkeodden i Hamar. Nærmere informasjon om dette blir sendt ut senere.

Kaffepause

Etterhvert ble det servering og quiz som medlemmene satte stor pris på. Gevinsten for gruppen som vant var Flaxlodd, men det ble desverre ikke registrert noen nye millionærer på Gjøvik denne gangen.