Medlemsmøte 20. mai 2015

19 pensjonister møtte opp på medlemsmøtet i kantina i Telenorbygget i Skien 20. mai 2015.

Medlemsmøtet ble avholdt i kantina i Telebygget Skien. 19. medlemmer møtte opp. Leder Elsie ønsket alle velkommen og overlot ordet til Liv Berit. Liv Berit startet med å lese diktet «Skautur», og fortsatte med å fortelle om Blomstringsturen til Hardanger 11. – 14. mai. Torill har skrevet et flott referat fra turen, og Liv Berit leste dette og fargela små episoder enda mer. Vi følte det som om vi alle hadde vært med på turen.

Etterpå orienterte Elsie om høstopplegget for foreningen vår:
Turkomiteen planlegger tur til Operaen i Oslo i oktober (medio). Det er operaen Carmen som står på programmet. Turkomiteen har kontaktet Bennets Reisebyrå og booket 15 billetter. Disse må betales 6 uker i forveien. «Først til mølla»-prinsippet gjelder her. Det planlegges også et par dagers tur opp Telemarkskanalen til Dalen. Dette er mulig i tidsrommet 20. mai til 20. september. Turen vil arrangeres i august og billetter må betales en måned før reise. Det var liten respons på våre forslag til turer på høsten.

Sandefjordforeningen arrangerer tur til Z-museet og tre nisser i Drangedal 16. juni. vi har fått tilbud om å være med, men ingen påmeldinger mottatt på frist for påmelding 20. mai. Vi har ikke fått pris på turen, men Sandefjord vil bruke egne privatbiler. Ta kontakt med Y. Stentun hvis interesse.

Nytt medlemsmøte 24. september, og julemøtet blir 17. desember. Aktuelle tema for dette: Gisle Roksund, Klosterøens- og Cheens vassdragets spadsier- og mandssangforening. I tillegg har Elsie kontaktet Torbjørn Steinhaug og Klara Hansen for Julemøtet.
Tilsist orienterte Elsie litt om Landsmøtet som arrangeres på Gardermoen i tidsrommet 27. – 28.

Arrangementskomiteen solgte årer under en liten kaffepause, og etterpå var det trekning av flere gevinster.

Så var det tid for kveldens hemmelighet: Truls Norby fra Porsgrunn som har skrevet flere bøker. Han er pensjonist, men «still going strong». Det viste seg at han nesten var født inn i det gamle Telegrafverket. Både hans far og bestefar var telefonbestyrer. I tillegg hadde han en tante som var sentralborddame på Hydro under krigen. Hun var ordinans og gjorde en spesiell jobb i forbindelse med bombingen av Hydro. Tanten hadde gått på Latinskolen sammen med Quisling. Han var en klok gutt, men tanten til Truls Norby hadde like gode resultater. Elsie ønsket Truls Norby velkommen, og hans tema denne kvelden var Vannveier. Han fortalte om virkelig gamle dager. Da en var avhengig av å bruke vannveiene i Grenland og Telemark for å komme seg fra A til B. Det var ikke sånn som det er i dag: vi setter oss i bilen og kjører dit vi skal. Tidligere var det å reise ganske strabasiøst – en måtte gå, bruke hest og slede hvis en hadde det, eller reise med båt opp fjorden og elvene. Det var ikke uvanlig å møte gråbein på veier der både kirkefolket, konfirmanter og skolebarna ferdes. Navn på elvene kom oftest fra stedsnavnet, stedet der elva begynte. Han fortalte om mange åer og elver, både store og små, rundt om i landet, hva de het før og dagens navn. Da var vi kommet til det viktigste: Porsgrunnselva kontra Skienselva. Jordene i Grenland var i tidligere tider oversvømt. Både Kjølnes og Vallermyrene lå under vann, og Langesundsfjorden gikk helt omm til Skien. Skiensvassdraget begynte i Hjellen og gikk oppover. Men landet har steget opp fra havet ca. 1,5 meter de siste hundre årene. Etter hvert som landet steg, ble det elva – ikke fjorden – som gikk opp til Skien, fjorden ble til Porsgrunnselva. I breve og papirer sto det aldri Skienselva, men på folkemunnet ble det Skienselva for folket i nord, og Porsgrunnselva for de som bodde/bor i sør. Så dette er fortsatt en snakkis blant Grenlands befolkning. Men Telemarksvassdraget begynner først i Hjellen.
Elsie takket Truls Norby for et informativt kåseri.

Etter dette var det servering av kaffe, snitter og wienerbrød.
Så takket leder for en hyggelig kveld, hun takket arrangementskomiteen for dagens servering, og ønsket alle vel hjem.