Medlemsmøte 20 mai

Fridtjof styrte quiz`en

 

Tilstede fra styret: Marie, Jan, Kari, Fridtjof

Forfall: Gerd, Gisela, Ingrid

Det var 34 betalende medlemmer til stede.

Velkommen.

Marie ønsket velkommen til vårens siste medlemsmøte. Hun takket for sist til alle som deltok på aktivitetsdagen, en fin dag hvor 37medlemmer deltok, de gikk tur på Ladestien, ruslet rundt i hagen på Ringve og drakk kaffe på Tordenskiolds kro.

Hun opplyste at det var lagt ut informasjon fra Pers reisebyrå om Reisetreff i Hornemansgården og tur til Halten.

Hun refererte så saklista og ga deretter ordet til Fridtjof som skulle lede dagens underholdning som var Quiz.

Quiz

Fridtjof redegjorde først for reglene. Hvert bord dannet en gruppe og fikk utlevert ett ark med 27 spørsmål som skulle besvares etter hvert som de ble opplest.

Arbeide med å besvare spørsmålene skapte liv og røre rundt bordene, og alle tok oppgaven seriøst.

Svarene ble innlevert og rettet og det ble utpekt vinnere. Tre bord hadde samme poengsum og det ble omkamp, slik at det ble utpekt vinner til slutt. Vinnerpremie var en eske mokkabønner til hver. Alle var lykkelige og glade og syntes dette var en morsom og engasjerende underholdning.

Marie takket og overrekte flytende gave til Fridtjof og Jan, som hadde ansvaret for underholdningen.

Kaffepause m/åresalg.

Arrangementskomiteen ( Kari, Kjellrun, Inger og Kari) serverte kaffe, rundstykker og wienerbrød. Etterpå var det åresalg.

Diverse informasjon

Marie informerte:

Antallet som bruker hjemmesiden har økt. Dette synes Styret er positivt, og Marie oppfordret medlemmene til å bruke hjemmesiden enda mer. Det er mye nyttig informasjon å finne der.

Høstprogrammet blir sendt ut i juni sammen med invitasjon til høstens tur til Vauldalen.

Turen til Stockholm blir forkortet med en dag og blir noe dyrere på grunn av lite påmelding, men turen blir ellers som planlagt.

Marie refererte kort fra årsmøtet 2015 i PFO.

Landsmøte arrangeres 27. og 28. mai. Det er mange saker som skal behandles, blant annet Organisasjonsutvalgets innstilling. Marie orienterte kort om de viktigste sakene. Marie er foreslått som dirigent på møtet.

Trekning.

Det ble deretter foretatt trekning. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere.

Loddsalget innbrakte 2835 kr. Styret takker alle loddkjøperne!

Avslutning

Marie takket alle som hadde møtt opp og ønsket alle en riktig god sommer.

Trondheim 26.03.2015,

Kari Bugten