Medlemsmøte 20 november

Ivar Stenkløv underholdte med dikt og små stubber

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Kari, Brit, Fridtjof

Forfall: Jan. Kjell Erik,

Tilstede 33 betalende medlemmer.

Åpning
Marie ønsket velkommen til medlemsmøtet.

Hun minnet om årsmøte 22. januar 2020 og opplyste at saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest 3 uker før møtet.

Videre sa hun at det var lagt ut diverse brosjyrer som det bare var å forsyne seg av i pausen.

Hun ga så ordet til Ivar Stenkløv, som var dagens underholder.

Dikt og små stubber ved Ivar Stenkløv.
Ivar takket for sist og syntes det var hyggelig å komme tilbake. Ivar har arbeidet mange år i Televerket/Telenor, og han var hos oss for et par år siden også. Da underholdt han oss med et morsomt kåseri om sin tid som arbeidstaker i bedriften.

Denne gangen skulle han fremføre små stubber og dikt som han hadde skrevet ned gjennom årene.

Han underholdt oss med dikt om både ung og gammel, om glede og sorg, dype og morsomme og fra konkret til mer filosofiske innhold.

Det var både hyggelig og morsomt å høre på og han fikk stor applaus til slutt.

Marie takket så mye og overrakte konfekt.

Pause med kaffe, rundstykker og wienerbrød.
Arrangementskomiteen serverte kaffe med rundstykker og wienerbrød og folk fikk anledning til å prate sammen.

Diverse Informasjon.
Marie informerte:

Sommerturen
Vi har mottatt tilbud om tur til Montenegro og Albania fra Peer Gynt Tours, avreise 9. juni, 7 dagers tur, som vi jobber videre med.

Kulturtur
Det blir tur til Røros 29. juli, for å se Elden, med 1 overnatting på Bergstaden hotell,

Vårtur.
Styret jobber med å få til en vårtur med 1 overnatting, den er bare på planleggingsstadiet enda.

Julelunsjen 4. desember.
Det er foreløpig i overkant av 70 som har meldt seg på. Det er plass for flere, så det er bare å melde seg på, selv om fristen går ut 20.november.

Voi Voi – festival for voksent publikum.
Vi har reservert 30 billetter til konserten på kvelden. Til festivalen på dagtid må den enkelte selv melde seg på. Nærmere informasjon blir sendt ut i uke 48.

Fra Landsstyre.
På landsbasis er det 38 medlemmer som har meldt seg på for å bidra i forbindelse med utfasing av kobbernettet.

Telepensjonistene har hittil hvert år fått tilskudd fra Telenor. De siste årene har tilskuddet gått stadig nedover og i 2020 får vi bare en brøkdel av det vi har fått tidligere. Dette har stor betydning også for lokalforeningene og vårt styre skal ha en grundig gjennomgang av økonomien på neste styremøte.

Det er planlagt Lederkonferanse i 2020 og vår leder skal delta på denne.

Landsstyret jobber med å få medvirkning i Telenor pensjonskasses styre. Hensikten er å kunne få innflytelse på våre pensjonsutbetalinger.

PFO

  1. november var det lederkonferanse i PFO hvor Kari, Jan og Marie deltok. Siste nytt i saken om Hornemansgården er at PFO fortsatt skal drive aktivitetene i gården, mens kommunen står for den økonomiske driften. Alle som jobber i Hornemansgården blir fra 1. januar 2020 ansatt i kommunen.

Loddsalg.
Arrangementskomiteen solgte årer og det ble foretatt trekning. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbrakte kroner 2830,-. Styret takker alle som har kjøpt lodder.

Marie hevet møtet og ønsket alle vel hjem.

Møtet ble hevet kl .1400

Trondheim 25.11.2019

Kari