Medlemsmøte 20. november

Referat fra medlemsmøte

Medlemsmøte 20. november 2019 kl. 13.00 i Saniteten.

 

25 fremmøtte medlemmer.

Kirsten ønsket velkommen og orienterte om det forestående julemøtet 18. desember, samt opera i februar. Liste for påtegning til julebord ble sendt rundt. Allerede mange påmeldte. Styret tenker gjennom og ser hva som kan brukes som underholdning, f.eks sanger, dikt eller annet (XLH-telegrammer).

Ingeborg, som eldreråd, hadde ikke så mye å berette denne gangen. Men hun kunne fortelle at de fleste nå hadde flyttet inn i seniorleiligheter i Skolegata. Hun vil komme tilbake med status om leilighetene i Rokilde senere.

Etter servering av smørbrød, kaffe og kaker, tok Jorunn og Odd frem sangbøkene og medlemmene sang et par sanger. Deretter loddtrekning med mange flotte gevinster.

Avslutning kl. 1510.

Mvh

Åse
-sekretær-

Neste møte er julemøte 18. desember

Møter 1. halvår 2020:

22.januar – årsmøte
19.februar
18.mars
15.april
20.mai
17.juni (eventuelt 10.6.)