Medlemsmøte 21/9-22

Rusletur

Jan Erik ønsket ca 30 medlemmer velkomne til Septembermøtet.

Det ble rettet stor takk til turkomiteen som har stått på og fått gjennomført årets langtur til Århus.

Opplegget var svært flott og alle var svært fornøyde med turen.

Leif fortalte litt fra omvisningen i Århus Domkirke.

Jan Erik leste innkomne forslag til julemøte i desember. Det ble diskutert menyer, priser og sted.

Påmeldings liste og videre opplegg kommer på oktobermøtet.

Kveldens foredragsholdere var Inger Johanne og Knut Mesel , med sin bok «Rusletur langs Østre Strandgate og Strandpromenaden.

Det ble en veldig interessant time med visning av bilder og bakgrunn for Nupenparken, Skulpturparken, gamle Otterdalen og ikke minst Tresse og festningen. Det ble også fortalt hvordan de bygget opp den nye muren mellom Tresse og Østre Strandgate. Tilslutt fikk vi

litt info fra Langfeldts Almenning.

Mye av historiene i boka er fra 1950.60 tallet, så mange innfødte Kristiansandere og andre også, husker dette godt.

Som sommer restaurant på Festningen, 7de juni festene, By jubileet i 1951, Riks messa og ulike arrangementer som ble holdt på festplassen i Tresse.

Så var det kaffe, smørbrød og utlodning.

Jan Erik takket til slutt alle for en usedvanlig hyggelig kveld.

Tordis

sekr.