Medlemsmøte 21 februar

Jorunn Dugstad har skrevet biografi om Victoria Bachke

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Harald

Forfall: Fridtjof

Tilstede 35 betalende medlemmer.

 Marie ønsket velkommen til medlemsmøte i februar og ga så ordet til dagens foredragsholder, Jorunn Dugstad.

Victoria – med vilje og kjærlighet.
Jorunn Dugstad har skrevet en biografi om Victoria Bachke (1897-1963), som kom fra Russland til Trondheim i 1919 og kort tid etterpå, i 1920, giftet hun seg med den rike forretningsmannen Christian Anker Bachke. Da hun ble enke giftet hun seg med Ivar Skjånes, tidligere fylkesmann.

Det er mange historier om Victoria, men i Jorunn Dugstads biografi lærer vi å kjenne Victoria Bachkes ukjente historie. Jorunn Dugstad har hatt tilgang til originalt og ukjent kildemateriale og funnet ut mye om Victoria, som hun har skrevet om i boken sin.

Mest kjent er Victoria Bachke som grunnleggeren av Ringve museum på Lade i Trondheim, som i dag er Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter.

Jorunn Dugstad holdt et glimrende innlegg, hvor hun fortalte om Victorias russiske og musikalske familie, om forholdene Victoria var vokst opp under og om utviklingen og hendelsene i Europa på den tiden.

Jorunn spilte av deler av et radioprogram hvor Victoria uttalte seg om hvordan hun så på musikk og et opptak fra Frimurerlogen hvor Victoria og hennes søster Valentina opptrådte og sang fra operaen «Spardame».

Vi fikk også et innblikk i hvordan Victoria sørget for at Ringve ble bygget opp, og det går mange historier om hvordan Victoria skaffet tilveie musikkinstrumenter og andre gjenstander til musikkmuseet.

Tordenskiolds museum som ble åpnet i 1950 var det første, og det ble en kjempesuksess.

Musikkhistorisk museum ble åpnet i det gamle huset i 1952.

Victoria ville ha et museum hvor folk skulle bli sugd inn i musikken når de kom til dit, et museum som sydet av musikk og omvisere som spilte på instrumentene. Og det har hun faktisk fått til.

Jorunn Dugstad hadde en god og fin måte å formidle på, og en lydhør forsamling hørte på henn.,

For de som ville ha vite mer om historien til Victoria, var det var mulig å få kjøpt eksemplarer av Jorunns bok, til redusert pris, etter innlegget.

Pause med kaffe, rundstykker og wienerbrød.
Arrangementskomiteen serverte kaffe med rundstykker og wienerbrød og folk fikk anledning til å prate sammen. Lydnivået ble etter hvert ganske høyt i rommet, så forsamlingen hadde som vanlig mye å prate om.

Diverse Informasjon.
Marie informerte.

  • Til sommerturen til Normandie og Paris er det foreløpig 22 påmeldte. Turen vil bli annonsert i Telepensjonisten, slik at medlemmer fra andre foreninger kan melde seg på. Medlemmer i Trondheim blir prioritert.
  • Turen til Gålå for å se spelet om Peer Gynt, 5.-6. august, er avtalt med Nidaros Tour og vil bli annonsert etter påske.
  • Seniorsmart har laget en aktivitetsapp for seniorer/eldre, og de vil ha informasjonsmøte i festsalen på Hornemansgården 09.03. Det er et åpent møte og ingen påmelding.
  • Til omvisningen i St. Olavs domkirke er det 42 påmeldte. Til omvisningen på Trøndelag Teater og til Spelemann på Taket er det fulltegnet og til Aktivitetsdagen er det foreløpig 39 påmeldte, her kan de ta imot 50 deltakere.

Arrangementskomiteen hadde solgt årer og det ble til slutt foretatt trekning. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbrakte kroner 3199,-. Styret takker alle som har kjøpt lodder.

Marie hevet møtet og ønsket alle vel hjem.

Møtet ble hevet kl 1400.

Trondheim 21.02.2018.

Kari Bugten