Medlemsmøte 21. mars 2019

Om Nita og Thomas, våre nye æresmedlemmer. Og om "Skåla fra Skålbunes" - Funnene som viser at steinaldermenneskene brukte avanserte teknikker for redskapsproduksjon.

Medlemsmøte 21.mars 2019

De 43 medlemmene som hadde tatt veien til Tusenhjemmet ble ønsket velkommen av foreningens leder Arne Jan Knudsen. Han ønsket også møtets foredragsholder Elisabeth Nilsen velkommen.

Æresmedlemmer.

Nita og Thomas Mathisen ble på foreningens årsmøte utnevnt til æresmedlemmer i Telepensjonistene Bodø/Salten. På dagens møte ble de hedret med gaver, diplom og gode ord. Gerd Blomstrand Kristensen holdt tale og takket ekteparet for deres innsats gjennom årene.

Høsttur

Gerd orienterte om planlegging av årets høsttur. Dønna er et aktuelt reisemål, men avgjørelse er ikke tatt. Utfordringen ligger i å finne overnattingssteder på ytre Helgeland.

Skåla på Skålbunes

Så ble podiet overtatt av Elisabeth Nilsen.

Hun kunne fortelle at Saltstraumen har Norges nest eldste spor av bosetning.  I 2006 og 2007 ble det foretatt en større arkeologisk utgravning her. Bakgrunnen for dette var omlegging av traséen for riksvei 17 mellom Løding og Godøya.

Under utgravingen fant de rester etter «Skåla», ikke et høvdingehus, mere et brukshus med smie, vevstol og grue for matlaging. Det ble funnet rester av spinnhjul for spinning av garn. De fant også glattstein for stryking av tøy. Blant gjenstandene var også ”Brummeren” i stein som antas å være Norges eldste musikkinstrument. På Seines er det flere skipsgraver. En av dem er dobbelt så lang som Osebergskipet.

Framtidsplaner
Arkitekt Gisle Jakhellen er engasjert for å lage forprosjektet for Skåla som vil bli gjenreist et sted i Saltstraumen (Dersom man får penger). Kanskje kan det  bli en «Viking Destination», godkjent av Europarådet?  En Vikingrute i Salten?  Elisabeth viste til magasinet Ottar som omhandler utgravningene i Saltstraumen (se nederst i denne artikkelen).

Etter at forsamlingen hadde takket Elisabeth for foredraget med en solid applaus, var det tid for lunch.
Her ble det mye god mat og drikke, allsang og loddtrekning (der noen hadde mer hell enn andre!!).

Og vår akkompagnatør er selvfølgelig?  Thomas!

Arne Jan takket for oppmøtet og forsamlingen fulgte opp med «Alle fugler små de er». Vi venter på våren!

Fullstendig møtereferat finnes her..

 

Ønsker du å finne ut mer om Skåla på Skålbones?
Elisabeth Nilsen har anbefalt tidsskriftet Ottar, et pulærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet.

Ottar presenterer de arkeologiske undersøkelsene på Skålbunes ved Saltstraumen i Bodø  kommune.  Om Skåla på Skålbones, Essa på Skålbones og flere artikler fra «En boplass med mange overraskelser»

Tidsskriftet Ottar finner du ved å klikke på linken nedenfor:
https://uit.no/Content/462943/Ottar%204-2009web.pdf