Medlemsmøte 21 oktober

Haldis Isachsen kåserte

Medlemsmøte 23.10.2015

Tilstede fra styret: Marie, Gisela, Jan, Kari, Gerd, Ingrid, Fridtjof

Det var 46 betalende medlemmer til stede.

Velkommen.
Marie ønsket velkommen til møte, spesielt til Gunnhild Skoglund, redaktør for Telepensjonisten, og til 2 nye medlemmer, Bjørg Reitan og Torhild Hagen.

Hun opplyste at det lå diverse informasjonsmaterialet på bordet foran som det var bare å forsyne seg av. Hun refererte dagens sakliste og ga deretter ordet til Haldis Isachsen, som var dagens foredragsholder.

Trikketur i sort/hvitt – Fra Lademoen til Ila og Hjorten v/ Haldis Isachsen

Haldis startet med å spille en vise med Otto Nilsen, “Litlvisa mi” og inviterte deretter forsamlingen med på en trikketur, hvor hun stoppet opp på forskjellige steder i byen.

Hun brukte trikkelinja som bakgrunn for sitt foredrag og viste bilder og knyttet historierier og kommentarer til bildene. Det var både triste og morsomme historier, både om byen og folk som bodde her.

Forsamlingen fikk se mange kjente bygninger, som er revet eller brent ned i dag, men også mange som fremdeles er intakt. Hun gikk også litt “utenom trikkelinja” og ga skildringer fra både gater og veiter og viste og fortalte om gamle by-originaler som hadde satt sitt preg på byen.

Innimellom spilte hun av gamle kjente viser som “Det står en grønnmalt benk i hagen” og “Bakklandets vakre Maja”.

Haldis fremførte en nostalgisk og interessant forelesing om “gamleTrondheim” og hvordan byen fungerte både på godt og vondt fra ca.begynnelsen av 1900-tallet og fram til 50/60-tallet.

Hun fikk stor applaus til slutt!

Kaffepause m/åresalg.
Arrangementskomiteen serverte kaffe, rundstykker og wienerbrød. Etterpå var det åresalg.

Diverse informasjoner.

  • Gerd informerte kort om årets sommertur til London og Sør-England med avreisedato 15. juni 2016. Turen starter med 2 dager i London og går videre sørover i England. Det vil bli gitt mer konkret informasjon på neste møte.
  • Marie ga følgende informasjon:
  • Årets julelunsj blir i år arrangert på Scandic Lerkendal /Coop tribunen på Lerkendal stadion, 9. desember kl 1300 – 1700. Invitasjon er på vei ut, på mail til de med mailadresse og i post til de uten.
  • Innbydelse fra Sangkoret Teleklang til pensjonisttreff på Telenorsenteret 23.11.15. Innbydelsen blir sendt ut på mail.
  • Invitasjon til Telenors Julekonsert 10. desember Hun minnet om at påmeldingen skal gå direkte til Telenor.
  • Telepensjonisten har nå kommet på nett. Marie ba om tilbakemelding til styret dersom noen har vært inne og lest og kan tenke seg å få bladet kun på nett.
  • Årsmøtet blir avviklet 27 januar 2016. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være inn til styret innen 8. januar 2016.
  • Til slutt minnet hun om at klokka flyttes tilbake søndag 25. oktober 2015.

Trekning.
Det ble deretter foretatt trekning. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere.
Loddsalget innbrakte 3951kr. Styret takker alle loddkjøperne!

Avslutning
Marie takket alle som hadde møtt opp og ønsket alle vel hjem.

Trondheim 22.10.2015,
Kari Bugten