Medlemsmøte 22 april

Jan Tryman spilte gitar og sang sjømannsviser

Tilstede fra styret: Marie, Gisela, Jan, Kari, Gerd, Ingrid, Fridtjof

47 betalende medlemmer.

Velkommen.

Marie ledet møte og ønsket velkommen til aprilmøtet.

Hun referert dagens sakliste, presenterte dagens underholder Jan Tryman, og overlot podiet til han.

Sjømannsviser v/Jan Tryman

Tryman opplyste at dagens repetuar for det meste ville bestå av sjømannsviser, men også ispedd viser fra andre områder, både norske og svenske.

Han startet med viser av Erik Bye, bl.a. Skomværvisa, og fortsatte med viser av mange kjente visesanger/diktere, bl.a. Harry Brandelius, Dan Anderson, Otto Nilsen, Torbjørn Egner og mange flere.

Trymann sto nede blant publikum og spilte gitar og sang sine viser. Underholdningen var hyggelig og det så ut som at publikum koste seg.

Han fikk stor applaus til slutt.

Kaffepause m/åresalg.

Arrangementskomiteen serverte kaffe, rundstykker og wienerbrød. Etterpå var det åresalg.

Diverse informasjon

Denne delen startet med at Fridtjof viste fine bilder, sammen med musikk, fra Loen-turen høsten 2014 – hyggelig og underholdende!

Reiseliv

Gerd informerte kort om Stockholm/Ålandturen. Det mangler enda noen få påmeldinger for å få den laveste prisen. Hun oppfordret folk til å melde seg på, fristen er satt til 1. mai.

Videre opplyste hun at styret jobber med en tur til Vauldalen til høsten. Mer informasjon om denne vil bli gitt på neste medlemsmøte.

PFO’s årsmøte

Marie informerte fra PFO’s årsmøte fredag 17. april 2015.

Det var Marie, Gisela og Kari som representerte Telepensjonistene på møtet.

Årsberetningen viste at økonomien i PFO er god. Det er veldig mange aktiviteter i Hornemannsgården, bl.a. arrangeres det ca 1200 kurs i løpet av året. Styret har hatt et strevsomt år i forhold til å få orden på driftsavtalen med Kommunen og hvordan de skal forholde seg til sine leietakere, det har vært mye fram og tilbake og alt er enda ikke på skinner.

Det ble sendt en uttalelese fra årsmøte angående årets lønnsoppgjør hvor det bl.a. står:

“Pensjonistenes Fellesorganisasjon ber derfor om at partene i arbeidslivet i forbindelse med trygdeoppgjøret, sørger for at det årlige fradraget på 0,75 prosent i år blir kompensert slik at også pensjonistenes kjøpekraft kan opprettholdes.”

Uttalelsen ble sendt til Arbeids og sosialministeren, NHO, LO, Unio og YS.

I forbindelse med innkomne saker ble det vedtatt at det skulle oppnevnes et utvalg til å gjennomgå PFO’s vedtekter.

Det nye styret i PFO består av:

Bjørn Gurihus, FSF avd Trondheim, leder

Astrid Welde Johansen, Fagforbundet avd 069,nestleder

Eli Strand, PfHist, styremedlem

Harald Storflor, St.veg.P.forening S-Tr, styremedlem

Tore Jensen, Senior IKT, Styremedlem

Greta Bergman, IF P-forening, varamedlem

Svein Erling Smolan, FSF avd.Trondheim, varamedlem

 Landsmøtet 2015

Marie orienterte.

Telepensjonistenes landsmøte avholdes 27.- 28. mai 2015 på Scandic Gardermoen hotell.

Som delegater fra Telepensjonistene i Trondheim er oppnevnt: Marie, Gisela, Jan, Gerd, Kari

“Landsmøtepapirene” som kom i dag, skal gjennomgås på styremøte 4. april, og det vil bli gitt nærmere informasjon om landsmøtet på medlemsmøtet 20. mai.

Aktivitetsdag 7. mai 2015

Marie orienterte om aktivitetsdagen 7. mai som i år legges til Ringve. Det er lagt ut informasjon på bordene og det er utsendt informasjon til de som har mailadresse.

Trimgruppen opplyste at de vil møtes ved Sirkus kl 1100 og gå derfra til Ringve. De som ønsker det kan møte opp og gå sammen med dem.

Trekning.

Kjellrun og Anny ledet trekningen og Inger og Kari delte ut gevinstene etter hvert. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere.

Loddsalget innbrakte kr 4260.-. Styret takker alle loddkjøperne!

Avslutning

Marie takket alle som hadde møtt opp og ønsket vel hjem.

Trondheim 23.04.2015

Kari Bugten

sekr.