Medlemsmøte 22 februar

Ranheim sang og musikkgruppe spilte og sang

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger Jan, Kari, Brit, Harald

Forfall: Else

Tilstede 42 betalende medlemmer.

 Marie ønsket velkommen til medlemsmøte og refererte saklista. Hun ga så ordet til dagens underholdere som sto klar til å overta podiet.

Ranheim Sang og musikkgruppe.

De presenterte seg selv og sa at de var 10 sang- og musikkglade personer med en gjennomsnittsalder på 82 år som likte synge og spille.

Det var en hyggelig og lystig gruppe, 3 spilte trekkspill, 1 spilte gitar og så var det 6 sangere. De fylte misjonssalen med musikk og sang som passet forsamlingen godt og som framkalte nostalgiske tanker og minner for de fleste. Det ble også en svingom da Dagny bød opp Jan og de framførte en flott vals.

Gruppen fikk stor applaus  til slutt og det var bare positive tilbakemeldinger.

Marie takket for en veldig trivelig stund og inviterte gruppen på kaffe, som de takket ja til.

TRO-  Trkkspill og gitar

TRO- Sanggruppe

Diverse Informasjon.

Først Reiseliv hvor, Brit  informerte.

Hun minnet om turen til Kristiansund med hurtigruta 4. mai med Tide. Foreløpig er det 13 påmeldte. For at det skal bli tur, må det være over 20 som ønsker å delta. Brit oppfordret flere til å melde seg på. Frist for påmelding er 1. mars.

Til Krakow-turen er det 22 påmeldte og den går som planlagt.

Det vil etter hvert komme informasjon om Aktivitetsdagen som blir 11. mai i år, og om årets høsttur, hvor styret har havnet på tur til «Namdalskysten» med Vega Reiser AS 5.- 6. september.

Marie orienterte, først om Landsmøte som avvikles 9. – 10. mai på Gardermoen hotell. Trondheim kan stille med 5 delegater inklusive Marie, som er med fra landsstyret. Av saker som skal opp på Landsmøte nevnte hun Kontingentfritak og Redusering av Landsstyret fra 9 – 5 medlemmer.

Marie sa at det var lagt ut brosjyrer, om turer samt »Den kulturelle spaserstokken», og at det var levert ut medlemsbevis i PFO til alle som var på møte.

Videre minnet Marie om teaterkvelden 23.02 og neste medlemsmøte som er 22.03.

Arrangementskomiteen hadde solgt årer og det ble til slutt foretatt trekning. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbrakte kroner 3030,-. Styret takker alle som har kjøpt lodder.

Møtet ble hevet kl 1400.

Trondheim 23.02.2017

Kari Bugten